Du är här

2018-03-02

SBB i Norden AB: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har återköpt obligationer

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Bolaget"), moderbolag
till SBB i Norden AB (publ), meddelar idag att Bolaget har återköpt
obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 65 000 000.
Återköpet gäller icke säkerställda obligationer utgivna av
dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) med ett utestående nominellt
belopp om SEK 600 000 000 inklusive den av Bolaget återköpta volymen.
Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus
6,25 procent och förfaller i juni 2018 (ISIN: SE0009470115).
Återköpspriset för obligationerna motsvarar 101,73 procent av
obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK
66 124 500.

Efter återköpet uppgår Bolagets innehav av ovan nämnda obligationer
till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 110 000 000 .

"Vi fortsätter att fokusera på att konsolidera vår balansräkning och
stärka bolagets finansiella position. Detta återköp är ett led i
detta arbete." kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 18.43 CET.

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för
företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN
002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget
i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och
samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i
Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig
samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att
långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget
ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som
samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner,
landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte
att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns
www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbb-i-norden-ab/r/samhallsbyggnadsbolaget-i-no...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.