Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-19

SBB i Norden AB: SBB i Norden AB (publ) noterar obligation vid Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen i SBB i Norden AB (publ)
("Bolaget" eller "SBB i Norden") fattat beslut om notering av ett
icke säkerställt obligationslån med en ram om upp till 1 500 miljoner
kronor ("Obligationen") på marknaden för företagsobligationer vid
Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Bolagets ansökan om
upptagande till handel av obligationslån om 1 350 miljoner kronor och
första dag för handel i dessa är imorgon, den 20 juli 2017.
Obligationen har handelsbeteckning SBBIN 002.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt, som
godkändes av Finansinspektionen den 18 juli 2017. Prospektet finns
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på
Bolagets hemsida (www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab).

Bolaget har tidigare per den 20 juni 2017 noterat en obligation om 600
miljoner kronor på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq
Stockholm, med handelsbeteckning SBBIN 001.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som SBB i Norden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 11.45 CET.

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för
företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN
002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget
i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och
samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i
Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig
samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att
långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget
ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som
samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner,
landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte
att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns
www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbb-i-norden-ab/r/sbb-i-norden-ab--publ--noter...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.