Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

SBC: Bostadsrätternas SO är inte nöjd med Aprioris bud

(SIX) Bostadsrätterna har under måndagsmorgonen delgett sin
syn på Aprioris partiella bud på SBC-aktier, och det är inte en
positiv bild som ges. Huvudägarna i SBC vill rekommendera
aktieägare att inte acceptera budet.

Aprioris partiella bud offentliggjordes den 5 augusti, och
innefattade 7,0 procent av aktierna, varav 37 kronor kontant för
en aktie i SBC. Bostadsrätternas styrelseordförande Lennart
Hedquist säger att man inte ens kände till att budet skulle
komma då.

"De har lagt det där partiella budet utan någon som helst
kontakt med Bostadsrätterna", säger Hedquist till SIX News, och
berättar varför Bostadsrätterna inte vill rekommendera budet.
"Det är ju att vi ligger i tvist med Apriori", säger han. En
tvist som löper just nu i Stockholms tingsrätt.

"De fick ju köpa 20 procent av oss hösten 2011 i november,
till den marknadskurs på aktien som låg då. Vi utgick från att
de skulle kunna vara en bra ägare, att de skulle kunna köpa mer,
vilket skulle kunna ske tidigast våren 2014 eller senast 2016.
De har i samband med det där avtalet i någon mening lurat oss
beträffande utformningen av det. Det är det som rättstvisten i
Stockholms tingsrätt gäller", uppger Hedquist.

Därutöver har Apriori enligt Hedquist under hela tiden de
suttit i styrelsen haft en agenda att försöka pressa ned
resultatet för att köpet av de här aktierna skulle bli så lågt
som möjligt för egen del.

"En sak är den delen, en annan sak är ju hur vi tolkar det
här avtalet, där de ändrade avtalet utan att vi uppmärksammade
det alldeles strax innan undertecknandet där det är dokumenterat
hur hela processen om hur vi ville att den här så kallade
optionen skulle utformas. Till saken hör ju att de har en option
som de inte betalat en enda krona för", fortsätter Lennart
Hedquist.

"Vad det här partiella budet innebär är ju att de då ska
komma upp i majoritetsposition på 50 procent. De ger alltså
inget bud till alla aktieägare på till exempel på 37 kronor nu,
utan budet avser enbart att vid något framtida tillfälle ha
total kontroll, och ha det som dotterbolag", säger Hedquist.

Han berättar att man nu från Bostadsrätternas sida upplever,
utifrån den historik man nu har på Apriori, att det är en dålig
ägare som dock gärna får vara kvar och hjälpa till med vad
beträffar exempelvis avkastning.

"Men som ägare till ett framgångsrikt konsultbolag är de
mindre bra", tycker Hedquist.

Hanna Hoikkala
hanna.hoikkala@six-group.se
SIX News

Författare TIC