Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Tillväxt, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

1 april-30 juni

· Intäkterna uppgick till 112 (107) mkr.

· Rörelseresultatet uppgick till 14 (12) mkr.

· Periodens resultat uppgick till 11 (10) mkr vilket motsvarar 0,27
(0,24) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
28 (24) mkr.

· Under kvartalet har Petra Schneider tillträtt som HR-chef för
SBC.

1 januari-30 juni

· Intäkterna uppgick till 217 (213) mkr.

· Rörelseresultatet uppgick till 28 (24) mkr.

· Periodens resultat uppgick till 22 (19) mkr vilket motsvarar 0,52
(0,46) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
47 (34) mkr.

VD HAR ORDET

Under årets andra kvartal ser vi en fortsatt tillväxt inom vår
avtalsbundna affär för förvaltningstjänster. Tillsammans med en
fortsatt hög efterfrågan av tilläggstjänster såsom projektledning och
juridik skapas en organisk tillväxt i kvartalet motsvarande 4 % och
en förbättring av rörelseresultatet med 17 % jämfört med andra
kvartalet 2017.

Resultatförbättringen är främst driven av en mer fördelaktig affärsmix
med en högre andel avtalsintäkter. Kassaflödet från den löpande
verksamheten visar fortsatta förbättringar jämfört med föregående år.
Under andra kvartalet har vi en ökning motsvarande 17 %, vilket ger
en förbättring under årets första halvår med 38 % jämfört med
motsvarande period 2017. Även volymen av redovisningsmedel fortsätter
att öka under andra kvartalet. Intäkterna från dessa är dock fortsatt
låga, en direkt följd av det låga ränteläget.

Under den senaste månaden har bostadsrättspriserna i såväl Göteborgs-
som Malmö-området ökat med 1 % medan priserna i Stockholms-området är
oförändrade, rapporterar Svensk Mäklarstatistik i sin senaste
rapport. Vidare konstaterar Svensk Mäklarstatistik att innan det nya
amorteringskravet infördes 1 mars såldes rekordmånga bostadsrätter
under januari-februari. Eftersom många passade på att sälja och köpa
innan 1 mars var det naturligt att betydligt färre såldes under
månaderna efter. I juni började volymerna att återhämta sig till en
normalare nivå enligt Svensk Mäklarstatistik.

Antalet myndighetskrav som en bostadsrättsförening eller
fastighetsägare måste förhålla sig till är många. SBC är ett
oberoende förvaltningsbolag som funnits i snart 100 år och vi arbetar
uteslutande med förvaltningstjänster vilket gör oss till experter
inom detta område. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa våra
kunder att leva upp till alla de myndighetskrav som ställs.

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2018 som SBC årligen tar fram, tycker
bostadsrättsägarna att de viktigaste framtida investeringarna i
bostadsrättsföreningen är solceller, laddningsstationer till elbilar
och övervakningskameror. Detta faktum är något vi tar med oss i våra
förvaltningsuppdrag med ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

Vi på SBC jobbar dagligen med målsättningen att göra fastighetsägandet
och styrelsearbetet enklarare för våra kunder genom en kompetent och
aktiv förvaltning. Det är ett behov som i allra högsta grad behövs
och finns i dag och som kommer att finnas även framöver. Ett bevis på
detta är att jag med stolthet kan konstatera att SBCs andra kvartal
uppvisar en tillväxt och en fortsatt resultatförbättring samt ett
starkt kassaflöde.

SBC är den största oberoende aktören inom bostadsrättsförvaltning och
vi fortsätter hela tiden att satsa på att utveckla vårt erbjudande.
Jag ser med stor tilltro fram emot de två kommande kvartalen av 2018.

Ola Gunnarsson

VD och koncernchef

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)

För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson VD och koncernchef
ola.gunnarsson@sbc.se
08-501 150 16

Emil Lundström CFO
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14

-------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2018 kl.12:00 CET

Dokument & länkar

· Release
(http://www.sbc.se/globalassets/bilder/ir/rapporter/2018/sbc_delarsrappor...)

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag
av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service
inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av
ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor
på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM
Equity och omsatte år 2017, 431 mkr i koncernen. www.sbc.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/15291/2574135/877521.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.