Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

SBO: Selvaag Bolig ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Utbyttebeløp: 3 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusiv: 24. april 2020
Ex-dato: 27. april 2020
Eierregisterdato: 28. april 2020
Betalingsdato: 8. mai 2020
Vedtaksdato: 24. april 2020

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra
kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid
flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt
Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70
år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets
hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495777

Författare OSE News