Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

SCA 3 kv: Missar marginalkonsensus inom Hygien och Mjukpapper - SIX

Nettoomsättning, Mkr 3 kv 2014 SIX 3 kv 2013
-------------------------- ----------- --------- -----------
Personlig Hygien 7.968 7.848 7.382
Mjukpapper 14.473 14.289 11.910
Skogsindustriprodukter 4.237 4.115 3.843
-------------------------- ----------- --------- -----------
Koncern 26.594 26.175 23.002

Rörelseres ex eo, Mkr 3 kv 2014 SIX* 3 kv 2013
-------------------------- ----------- --------- -----------
Personlig Hygien 897 915 880
Mjukpapper 1.740 1.794 1.601
Skogsindustriprodukter 613 569 420
-------------------------- ----------- --------- -----------
Koncern 3.035 3.034 2.625

Rörelsemarginal ex eo, % 3 kv 2014 SIX* 3 kv 2013
-------------------------- ----------- --------- ---------
Personlig Hygien 11,3 11,7 11,9
Mjukpapper 12,0 12,6 12,8
Skogsindustriprodukter 14,5 13,8 10,9
-------------------------- ----------- --------- ---------
Koncern 11,4 11,6 11,4

* I SIX News analytikerenkät exkluderade genomsnittsprognosen i
kvartalet engångsposter om -114 miljoner kronor netto på koncernnivå.
Utfallet för kvartalet blev engångsposter om -108 miljoner kronor,
netto.

(SIX) Pappers- och hygienföretaget SCA:s affärsområde Personliga
Hygienprodukter försämrade sin justerade rörelsemarginal i det tredje
kvartalet 2014, jämfört med samma period i fjol. Utfallet var
samtidigt 0,4 procentenheter svagare än förväntningarna i SIX
News/Inquiry Financials analytikerenkät med 11 analyshus på kvartalet.

Den organiska försäljningstillväxten för affärsområdet uppgick till
+4 procent, varav pris/mix var 0 procent och volym var +4 procent.
Organisk försäljningstillväxt på mogna marknader var +2 procent och på
tillväxtmarknader +6 procent.

I Europa ökade omsättningen. Tillväxtmarknader svarade för 42
procent av kvartalets omsättning (43 procent 2 kv 2014).
Valutaeffekter ökade omsättningen med 4 procent.

Inom inkontinensprodukter uppgick den organiska
försäljningstillväxten till +3 procent, "till största del hänförlig
till tillväxtmarknader".

Inom barnblöjor uppgick den organiska försäljningstillväxten till
+2 procent, "främst hänförlig till Europa".

Inom mensskydd uppgick den organiska försäljningstillväxten till +9
procent, "hänförlig till tillväxtmarknaderna och Västeuropa".

Personliga Hygienprodukters rörelseresultat påverkades positivt av
högre volymer samt kostnadsbesparingar påverkade resultatet. Negativ
påverkan kom från högre råvarukostnader, delvis till följd av en
starkare dollar. I Europa ökade rörelseresultatet.

---

I affärsområde Mjukpapper sågs rörelsemarginalen minska jämfört med
samma period i fjol, med ett utfall som var 0,6 procentenheter under
analytikerförväntningarna.

Den organiska försäljningstillväxten var +1 procent, varav pris/mix
0 procent och volym +1 procent. Den organiska försäljningstillväxten
på mogna marknader var 0 procent och på tillväxtmarknader +9 procent.

I Europa ökade omsättningen. Tillväxtmarknader svarade för 30
procent av omsättningen (29 procent 2 kv 2014), inklusive
Vinda-förvärvet i Kina som ökade omsättningen med 14 procent.
Valutaeffekter bidrog med +7 procent.

Inom mjukpapper för konsumenter var den organiska
försäljningstillväxten 0 procent. Tillväxtmarknaderna uppvisade "god
försäljningsökning" medan omsättningen i Västeuropa "minskade" som
följd av beslut att under första kvartalet 2014 "lämna vissa kontrakt
med otillräcklig lönsamhet".

Inom mjukpapper för storförbrukare uppgick den organiska
försäljningstillväxten till +2 procent och var relaterad till Europa,
Nord- och Latinamerika.

Rörelseresultatet för Mjukpapper påverkades positivt av "högre
volymer, kostnadsbesparingar, förvärvet i Kina och lägre
energikostnader". Ökade råvarukostnader och högre
distributionskostnader minskade resultatet.

I Europa ökade Mjukpapper rörelseresultatet. Inom mjukpapper för
storförbrukare i Nordamerika minskade resultatet främst till följd av
ökad konkurrens på grund av ökade produktionsinvesteringar främst
riktade till konsumentmjukpapper "som även påverkade marknaden för
mjukpapper för storförbrukare".

Förvärvet i Kina ökade Mjukpappers resultat med 7 procent men
påverkade marginalen negativt. Exklusive Vinda var marginalen på samma
nivå som föregående år.

---

Slutligen, inom affärsområde Skogsindustriprodukter presterade SCA
en rörelsemarginal som överträffade förväntningarna med 0,7
procentenheter.

Försäljningstillväxten, exklusive valutaeffekter, uppgick till +9
procent, varav pris/mix +4 procent och volym +5 procent.
Valutaeffekter påverkade omsättningen med +1 procent.

Omsättningen för tryckpapper och sågade trävaror ökade till följd
av högre priser (inklusive valutaeffekter) och högre volymer.

Omsättningen för kraftliner ökade till följd av högre volymer.

Omsättningen för massa ökade till följd av högre priser
(inklusive valutaeffekter).

Skogsindustriprodukters rörelseresultat ökade främst på grund av
högre priser (inklusive valutaeffekter), kostnadsbesparingar samt
lägre energikostnader. Resultatet påverkades negativt av högre
avverkningskostnader till följd av stormfällningar.

I resultatet ingår även vinster på skogsbyten med +6 miljoner
kronor (+7).

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.