Du är här

2017-05-31

SCA: Investerardag med presentation av det blivande skogsbolaget SCA

Årsstämman den 5 april 2017 beslutade att dela SCA-koncernen i två
noterade bolag; skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity.
Utdelningen och noteringen av Essity förväntas ske under juni 2017.
Det blivande skogsbolaget SCA håller idag investerardag i Sundsvall
där ledningen presenterar bolagets strategi och verksamhet.
Investerardagen inleds 08:30 och webbsänds på www.sca.com.

- Som Europas största privata skogsägare med en välinvesterad industri
i anknytning till skogsinnehavet har vi en välintegrerad värdekedja
som ger starka kassaflöden och goda utvecklingsmöjligheter. Vi har
kontroll över hela värdekedjan från planta till produkt hos kund och
har byggt ett industriellt ekosystem som skapar högsta möjliga värde
av skogsresursen, säger Ulf Larsson, blivande vd och koncernchef för
det blivande skogsbolaget SCA.

Det blivande skogsbolaget SCAs skogsinnehav svarar för ungefär hälften
av bolagets årliga virkeskonsumtion på cirka 10 miljoner m3fub*. SCAs
skogar befinner sig i en fas av hög tillväxt, där bruttotillväxten
för närvarande är cirka 9,5 miljoner m3sk* per år och nettotillväxten
cirka 3,0 miljoner m3sk per år. Volymen rotstående skog på SCAs mark
uppgick 2016 till cirka 230 miljoner m3sk. I SCAs planer ingår ökade
avverkningar av egen skog från dagens nivå på cirka 4,3 miljoner
m3fub för att om cirka 100 år uppgå till omkring 6 miljoner m3fub.
Trots den ökade avverkningen beräknas volymen rotstående skog på SCAs
mark fortsätta öka under tidsperioden.

Det största pågående expansionsprojektet inom det blivande
skogsbolaget SCA är utbyggnaden av Östrands massabruk. Investeringen
ökar kapaciteten för blekt sulfatmassa från 430 000 årston till 900
000 årston. Det totala investeringsbeloppet uppgår till cirka 7,8
miljarder SEK, varav cirka 3,1 miljarder SEK har investerats till och
med utgången av det första kvartalet 2017. Produktionsstarten är
beräknad till juni 2018 och inför starten kommer ett längre stopp
genomföras. Bortfallet av produktionskapacitet på grund av det längre
stoppet förväntas kompenseras av högre kapacitet under resten av
2018. En normal start-up period för denna typ av projekt är 12-18
månader. Därmed blir 2020 det första året då full kapacitet förväntas
uppnås. Investeringen medför ökade avskrivningar med cirka 300 MSEK,
med full årseffekt från 2019.

Investeringen i Östrand förväntas stärka brukets konkurrenskraft och
ge en kostnadsposition i världsklass. Detta uppnås genom en
fördubbling av produktiviteten per anställd, möjlighet till ökade
leveranser med tåg, sänkt el- och värmekonsumtion med 27 respektive
44 procent per producerat ton, samt ett överskott av el för
försäljning på marknaden. Produktionen av så kallad grön el ökar från
0,5 till 1,2 TWh per år. Dessutom skapas möjligheter att konvertera
restprodukter i processen till biobränslen och biobaserade
kemikalier.

*1 m3sk motsvarar cirka 0,82 m3fub. I måttet m3fub är trädens bark,
grenar och toppar exkluderade

Det blivande skogsbolaget SCAs nettolåneskuld, efter omallokering av
nettolåneskuld, uppgick per den 31 mars 2017 till 5 376 MSEK.

Det blivande skogsbolaget SCAs rörelsekostnader 2016
Ved, flis och returfiber 14%
Övriga råvaror och förbrukningsmaterial 12%
Personal 16%
Transport- och distributionskostnader 19%
Energi 7%
Avskrivningar 7%
Övriga rörelsekostnader 25%
Totala rörelsekostnader 100%

Posten övriga rörelsekostnader utgjordes främst av inköpta varor för
vidareförsäljning, underhållskostnader, hyror, IT- och
telefonkostnader samt försäljningskostnader.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som
hållbart utvecklar, tillverkar och säljer personliga hygienprodukter,
mjukpapper och skogsindustriprodukter. Genom det nyligen förvärvade
bolaget BSN medical tillhandahåller koncernen produkter inom sårvård,
kompressionsbehandling och ortopedi. Försäljning sker i cirka 150
länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och
Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero,
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas
största privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett
hållbart skogsbruk. 2016 hade SCA omkring 46 000 medarbetare och
omsättningen var cirka 117 miljarder kronor (12,4 miljarder euro).
SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, och är noterat
på Nasdaq Stockholm. SCA vill öka välbefinnande genom ledande
lösningar inom hygien och hälsa.

För mer information, besök www.sca.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sca/r/investerardag-med-presentation-av-det-bl...
http://mb.cision.com/Main/600/2276556/681518.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.