Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Scandic Hotels Group AB: Kommuniké från Scandics årsstämma 2016

Scandics årsstämma hölls torsdagen den 12 maj 2016 i Stockholm.
Årsredovisning, utdelning och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde års- och koncernredovisningen för
räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade vidare i enlighet med
styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015
och att årets resultat balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter
och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens §6, varigenom det
högsta antalet styrelseledamöter höjdes från tio till elva ledamöter.

Styrelse, revisor och arvoden
Vagn Sørensen, Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Eva Moen
Adolfsson, Niklas Sloutski och Fredrik Wirdenius omvaldes och
Ingalill Berglund, Albert Gustafsson, Stephan Leithner och
Christoffer Lundström valdes till nya styrelseledamöter. Vagn
Sørensen omvaldes som styrelsens ordförande och
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för perioden intill
slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade om arvoden till
styrelsens ledamöter och revisorn i enlighet med valberedningens
förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i
enlighet med styrelsens förslag.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram riktat till högst 40 ledande
befattningshavare och nyckelpersoner i Scandic-koncernen. Därtill
beslutade stämman att bolaget ska ingå ett aktieswapavtal med en
extern part för att säkra den finansiella exponeringen till följd av
programmet, i enlighet med styrelsens förslag.

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den

12 maj 2016 klockan 18.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, VP Communications & IR
E-post: ann-charlotte.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 (0)72 180 22 44
www.scandichotelsgroup.com

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 14 400 medarbetare
och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 44 000
hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens
största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 1,7 miljoner
medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och
Scandic är vald till `best hotel brand' i Norden (BDRC). Scandic är
sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm.

www.scandichotelsgroup.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandic-hotels-group-ab/r/kommunike-fran-scand...
http://mb.cision.com/Main/13379/2008313/515208.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.