Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Scandic Hotels Group AB: Scandics delårsrapport Q2 2018 - Förbättrat resultat på samtliga marknader

Sammanfattning andra kvartalet 2018

· Nettoomsättningen steg med 26% till 4 748 MSEK (3 770) drivet av
fler rum i drift, inklusive förvärvet av Restel, samt positiva
valutaeffekter.

· För jämförbara enheter steg nettoomsättningen med 4,3%, positivt
påverkad av kalendereffekter.

· Justerat EBITDA uppgick till 618 MSEK (461) motsvarande en
marginal på 13,0% (12,2).

· Restel bidrog med 40 MSEK till justerat EBITDA.
Integrationskostnaderna uppgick till 80 MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 2,51 SEK (2,02). Exklusive effekt
från finansiell leasing samt valutakurseffekter vid omvärdering av
lån uppgick resultatet per aktie till 2,59 SEK (2,15)

· Avtal om nya hotell i Helsingborg med omkring 180 rum, samt ett
nytt hotell i Voss i Norge med omkring 216 rum.

· Avtal om försäljning av Cumulus Pori i Finland.
Sammanfattning första halvåret 2018

· Nettoomsättningen steg med 24% till 8 539 MSEK (6 865). För
jämförbara enheter steg omsättningen med 1,8%.

· Justerat EBITDA uppgick till 733 MSEK (615) motsvarande en
marginal om 8,6% (9,0).

· Resultat per aktie uppgick till 1,12 SEK (1,68). Exklusive effekt
från finansiell leasing samt valutakurseffekter vid omvärdering av
lån uppgick resultat per aktie till 1,20 SEK (1,89). Nedgången
förklaras av integrationskostnaderna för Restel som uppgick till MSEK
104 MSEK.

VD-ord i korthet
Marknadsförutsättningarna var sammantaget goda under det första
halvåret med stigande RevPAR på samtliga marknader. Efterfrågan har
generellt utvecklats positivt men vi ser också en ökning av utbudet i
vissa regioner. Marknadsbalansen i Stockholm förbättrades under det
andra kvartalet, som förväntat, med positiv RevPAR utveckling drivet
av god efterfrågetillväxt som alltmer kompenserar för den ökning av
utbudet som skedde under 2017.

Omsättningen för jämförbara enheter steg med 4,3% under det andra
kvartalet och med 1,8% under det första halvåret. Vi bedömer att
omsättningstillväxten för det andra kvartalet påverkades positivt med
drygt tre procentenheter av att påsken i år delvis inföll i mars.

Vi har under det första halvåret öppnat en rad hotell på några av våra
nyckeldestinationer, såsom Scandic Helsinki Airport, Scandic
Lilleström i Oslo och Scandic Museumsufer i Frankfurt. I början av
juli slog vi upp portarna för Hotel Norge by Scandic i Bergen, ett av
Norges mest anrika hotell, och vi ser fram emot att lansera det nya
Scandic Ködbyen i Köpenhamn i september. Vi investerar även aktivt i
vår befintliga portfölj. Vår pipeline består för närvarande av
omkring 5 500 rum vilket motsvarar ca 11% av vår nuvarande
hotellportfölj.

I början av juni slutfördes omprofileringen av Cumulus-hotellen till
Scandic och supportfunktionerna har samordnats. Restel har börjat
bidra till EBITDA och vi förväntar oss ökad intjäning under det
kommande kvartalet då det normalt är den mest lönsamma perioden för
Restel.

Hotellindustrin är i stark omvandling och vi har sett ett behov av att
stärka vårt fokus på digitalisering, varumärke, försäljning och
distribution. I juni presenterade vi därför en ny koncernledning. Den
tidigare rollen som Chief Commercial Officer delas i två funktioner;
en Chief Customer Officer med ansvar för bland annat
varumärkesstrategi, marknadsföring och lojalitetsprogram samt en
Chief Commercial Optimization Officer med ansvar för distribution och
försäljning. Dessutom har positionen som Chief Information Officer
blivit en del av koncernledningen. Jag är glad att få välkomna Niklas
Angergård, Jan Lundborg och Ann Hellenius som nya medlemmar i vår
koncernledning!

Under det tredje kvartalet förväntar vi oss en omsättningstillväxt för
jämförbara enheter som är i linje med det första halvåret.
Efterfrågan är generellt god och den svaga svenska kronan förväntas
ha en positiv effekt på vår svenska verksamhet under sommarmånaderna.
Vi är fortsatt fokuserade på att kontinuerligt anpassa kostnaderna
efter marknadsförutsättningarna

Even Frydenberg
VD & koncernchef

Rapportpresentation 26 april 2018 kl 9.00 CET

En presentation av rapporten sker i dag den 26 april kl 9.00 CET.
Scandics VD & koncernchef

Even Frydenberg presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan
Johansson i en webbsändning och telefonkonferens.

För deltagande per telefon, vänligen ring: SE: +46850336563 UK:
+442030089811. Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen
sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även
delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas
tillgängliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 70 952 80 06
www.scandichotelsgroup.com

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli
2018 kl. 07.30 CET.

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 16 000 medarbetare
och med ett nätverk av närmare 280 hotell fördelat på cirka 55 000
hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens
största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt
företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december
2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandic-hotels-group-ab/r/scandics-delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/13379/2578756/881146.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.