Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

ScandiDos: Delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 juli 2018

Första Kvartalet 1 maj 2018 - 31 juli 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 7,1 (9,7) Mkr, en
minskning med 27% jämfört med motsvarande period föregående år

· Bruttoresultatet för perioden uppgick till 7,0 (8,6) Mkr, en
minskning med 1,6 Mkr

· Bruttomarginalen uppgick till 86% (80%) en ökning med 6% enheter
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för
perioden uppgick till -7,6 (-3,5) Mkr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,8 (-1,3) Mkr
· Information om levererade Delta4 Discover backlogg i Kv4, maj 2018
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Banklån på 7 Mkr har beviljats verksamheten

VD har ordet

ScandiDos försäljning av är för närvarande oregelbunden då kundernas
beslutsprocess fortsatt tar lång tid.

Publiceringen av erfarenheterna från de kliniskt aktiva Delta4
Discover systemen tar längre tid än förväntat vilket påverkar
beslutsprocesserna negativt.

ScandiDos kvalitetsledningssystem och rutiner inspekterades av
amerikanska FDA under fyra dagar i juli. Denna inspektion var
framgångsrik för ScandiDos och endast några få mindre påpekande
erhölls vilka redan hanterats.

Efter periodens utgång har banklån på 7 Mkr beviljats verksamheten.
Banklånet skall överbrygga den tillfälliga likviditetsnedgången pga.
försämrad försäljning under kvartalet.

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, ersatt av Delta4 Phantom+
2015, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och
kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med den senaste
produkten Delta4 Discover stärker ScandiDos denna position genom att
på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under
behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen.
ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare,
fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade
behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a.
produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA
,Kina, Frankrike och direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt
45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största
terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt
i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm
under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se
(http://www.redeye.se), anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com
(http://www.scandidos.com)

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 september 2018 kl. 08:30 CET.

Uppsala den 21 september 2018

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandidos/r/delarsrapport-for-perioden-1-maj-2...
http://mb.cision.com/Main/9290/2623848/913036.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.