Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

ScandiDos: ScandiDos nyemission övertecknad

Nyemissionen i ScandiDos har avslutats och sammanställningen visar att
emissionen tecknades till 90 procent med stöd av teckningsrätter
motsvarande 25,7 Mkr. Därutöver tecknades 4 594 693 aktier utan stöd
av teckningsrätter motsvarande 18,4 Mkr eller 64 procent av
emissionen. Sammantaget tecknades emissionen till 153 procent. Genom
emission tillförs ScandiDos 28,7 Mkr före emissionskostnader.

Teckningstiden i ScandiDos nyemission med företräde för befintliga
ägare avslutades fredagen den 14 oktober 2016. I nyemissionen
emitteras 7 182 642 aktier till teckningskursen 4,0 kronor, vilket
motsvarar en total emissionslikvid om cirka 28,7 Mkr. 6 426 800
aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och 4 594 693 aktier
tecknades utan företräde.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen
för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som
anges i prospektet som offentliggjordes den 27 september 2016.
Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till
respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med
instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i ScandiDos med 359
132,10 kronor genom emission av 7 182 642 aktier. Efter
nyemissionerna uppgår aktiekapitalet i bolaget till 1 256 962,35
kronor fördelat på 25 139 247 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i
nyemissionen handlas på Nasdaq First North under kortnamnet SDOS BTA
fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och
kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i mitten
av november 2016. I samband med detta kommer de nya aktierna att
upptas till handel på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Görgen Nilsson, VD ScandiDos

Tel: 018-472 3030

E-mail: investor@ScandiDos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:30 CET.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm
under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se ,anlitas som
Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com
(http://www.scandidos.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandidos/r/scandidos-nyemission-overtecknad,c...
http://mb.cision.com/Main/9290/2104906/577518.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.