Du är här

2018-08-23

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Domstolsbeslut i tvisten om straffavgift i Ulsan, Sydkorea

Domstolen i Ulsan har idag fattat sitt beslut gällande den pågående
tvisten med Ulsan City om avtalad skyldighet att investera i en
uppgraderingsanläggning i Ulsan före utgången av 2017.

Domstolsbeslutet är ogynnsamt för koncernen och innebär att Ulsan City
har rätt till en årlig avgift estimerad till cirka 8-9 MSEK, istället
för de av koncernen förväntade cirka 3 MSEK per år. Bokförda
kostnaden för perioden januari-juni 2018 uppgick till cirka 3,6 MSEK
vilket dock motsvarar domstolens beslut. Koncernen har möjlighet att
överklaga beslutet.

Enligt årsredovisningen 2017 uppgick nuvärdet av totala avsättningen i
koncernbalansräkningen per 31 december 2017 till cirka 25 MSEK,
motsvarande ett nominellt värde om cirka 55 MSEK.

Det totala nominella värdet av straffavgiften för hela avtalsperioden
beräknas till cirka 140 MSEK, med förbehåll för årliga
försäljningsvolymer, priser och valutakurser.

Koncernen analyserar beslutet samt utvärderar olika legala och
affärsmässiga optioner.

För ytterligare information om, och bakgrunden till, tvisten se
Straffavgift i Ulsan på sid 32 i årsredovisningen för 2017 på
www.scandinavianbiogas.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter
av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en
produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt
organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i
Sydkorea.

Information:
Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
augusti 2018 kl. 15:45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-biogas-fuels-international-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1925/2599507/896423.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.