Du är här

2017-08-24

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2017

EBITDA för andra kvartalet 2017 nästan fördubblad jämfört med samma
period föregående år. Koncernen har genomfört två aktieemissioner
samt emission av ytterligare obligationer.

Sammanfattning andra kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 65,7 MSEK (61,6 MSEK) motsvarande
en ökning av 6,6%

· EBITDA uppgick till +12,2 MSEK (+6,4 MSEK) motsvarande en
förbättring om 92,2%

· Rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-5,6 MSEK)
· Resultatet efter skatt var -19,5 MSEK (-9,6 MSEK), förändringen
beror främst på valutakursförluster

· En riktad emission och en företrädesemission (17,8% överteckning)
genomfördes vilket innebar ett tillskott om brutto 66,6 MSEK

· I juni 2017 emitterades ytterligare obligationer om 30 MSEK inom
ramen för bolagets utestående obligationslån

Sammanfattning första halvåret

· Anläggningen i Södertörn beviljades i januari ett nytt
miljötillstånd innebärande rätten att årligen ta emot 260 000 ton
(tidigare 50 000 ton) organiskt avfall och producera 20 miljoner Nm3
biogas

· Indunstningsanläggningen i Södertörn driftsattes i mars
· Nettoomsättningen uppgick till 131,2 MSEK (114,4 MSEK) motsvarande
en ökning av 14,7%

· EBITDA uppgick till +22,7 MSEK (+13,4 MSEK) motsvarande en
förbättring om 70,0%

· Rörelseresultatet uppgick till -3,0 MSEK (-8,7 MSEK)
· Resultatet efter skatt var -23,8 MSEK (-21,0 MSEK), förändringen
beror främst på valutakursförluster

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

· Som ett led i koncernens strategiska plan har styrelsen och
ledningen påbörjat arbetet med en eventuell notering av aktien på
lämplig marknadsplats

Delårsrapporten för andra kvartalet 2017 för Scandinavian Biogas Fuels
International AB (publ) finns nu tillgänglig på
www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och
koncernchef,

+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas
Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 14:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-biogas-fuels-international-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1925/2332909/713548.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.