Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni
2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd.

Sammanfattning andra kvartalet

· Driftsättningen av anläggningen för flytande biogas i Skogn,
Norge, påbörjades i slutet av juni 2018.

· Nettoomsättningen uppgick till 65,9 MSEK (65,7 MSEK), motsvarande
en ökning med 0,3% jämfört med samma period förra året.

· EBITDA uppgick till -2,0 MSEK (+12,2 MSEK) och försämringen i
förhållande till andra kvartalet 2017 beror främst på ökade drifts-
och underhållskostnader i Södertörn, ökade kostnader för substrat,
kostnader för juridiska tjänster, straffavgift i Sydkorea samt ökade
personalkostnader i Norge.

· Rörelseresultatet uppgick till -15,6 MSEK (-0,7 MSEK).
· Resultatet efter skatt var -21,3 MSEK (-19,5 MSEK).
· Projektfinansieringen för biogasanläggningen i Södertörn har
refinansierats med banklån till lägre ränta.

· Koncernen har fått totalt 14 MSEK i efterställt lån från de
största aktieägarna.

Sammanfattning första halvåret

· Koncernen har signerat ett samarbetsavtal med Mönsterås Biogas AB
att gemensamt utveckla ett investeringsprojekt avseende möjlig
biogasproduktion i Mönsterås kommun. Projektmålsättningen är att
årligen kunna behandla 100 000 ton gödsel och producera drygt 110 GWh
flytande biogas, LBG.

· En tankstation vid koncernens biogasanläggning i Södertörn
driftsattes i början av året. Tankstationen ska främst sälja ren
biogas till last- och sopbilar som besöker SRV Återvinnings
anläggning i Södertörn.

· Nettoomsättningen uppgick till 129,5 MSEK (131,2 MSEK),
motsvarande en minskning med 1,3% vilket framförallt beror på lägre
inlevererad volym matavfall i Ulsan, Sydkorea.

· EBITDA uppgick till -0,6 MSEK (+22,7 MSEK) och försämringen i
förhållande till första halvåret 2017 beror främst på ökade drifts-
och underhållskostnader i Södertörn, ökade kostnader för substrat,
kostnader för juridiska tjänster, straffavgift i Sydkorea samt ökade
personalkostnader i Norge.

· Rörelseresultatet uppgick till -28,1 MSEK (-3,0 MSEK).
· Resultatet efter skatt var -43,8 MSEK (-23,8 MSEK).
Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

· Regeringen i Sverige beslutade i början av juli 2018 om ett
statligt biogasstöd

· Koncernen planerar för en företrädesemission under andra halvåret
2018.

· Koncernen har fått ytterligare 4 MSEK i efterställt lån från en av
de största aktieägarna.

· Koncernen har initierat ett åtgärdsprogram för
lönsamhetsförbättringar, framförallt i Södertörn, och har påbörjat en
omorganiseringsprocess.

· Domstolen i Ulsan har fattat ett för koncernen ogynnsamt beslut i
tvisten om straffavgift.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Information:
Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 16:45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-biogas-fuels-international-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1925/2599545/896473.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.