Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Scandinavian Biogas initierar skriftligt förfarande

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Emittenten")
kommer inom kort instruera agenten för Emittentens upp till 300 MSEK
säkerställda obligationslån med ISIN SE0007784111 att påbörja ett
skriftligt förfarande där Emittenten ber obligationsinnehavarna om
tillstånd att frångå det finansiella testet under
obligationsvillkoren för testperioderna som slutar den 31 mars 2019
och den 30 juni 2019.

Emittenten har under 2018 rapporterat försämrat resultat, vilket
främst härrör från ökade kostnader för drift och underhåll i
Södertörn, juridiska kostnader kring tvister, straffavgifter i
Sydkorea och ökade kostnader i Norge i samband med driftsättningen av
anläggningen vid Skogn.

Därav har Emittenten vid upprättandet av kvartalsrapporten för fjärde
kvartalet 2018 kommit fram till att bolaget möjligtvis inte kommer
uppfylla sitt åtagande avseende den finansiella covenanten
("Maintenance Test") för första och andra kvartalet 2019, enligt vad
som anges i villkoren (publicerad på Emittentens webbsida
www.scandinavianbiogas.com), för Emittentens företagsobligationslån.

Som ett led i avståendeförfrågan kommer Emittentens balansräkning och
likviditet att stärkas med ett kapitaltillskott på minst 80 MSEK före
transaktionskostnader. Dessa 80 MSEK kan vara efterställda lån
och/eller en del av den aviserade och pågående riktade nyemissionen
på totalt 144 MSEK, varav 34 MSEK avser en möjlig konvertering av lån
från de större aktieägarna.

Emittenten arbetar kontinuerligt med att förbättra sin finansiella
ställning och utvärderar en rad strategiska och kapitalbaserade
strukturella alternativ som syftar till att säkra en långsiktig och
hållbar kapitalstruktur samt ett investeringsprogram för att
väsentligt förbättra verksamheten vid anläggningen i Södertörn.
Koncernens lönsamhet (EBITDA) 2019 beräknas bli över 100 MSEK, då
anläggningen i Skogn förväntas vara helt driftsatt och det statliga
produktionsstödet kommer att påverka lönsamheten i Södertörn
positivt.

Emittenten har diskuterat begäran om tillfälligt undantag från sitt
Maintenance Test och efterföljande kapitaltillskott och/eller
efterställda lån med en grupp obligationsinnehavare, som innehar
närmare 53% av det utestående obligationslånet. Dessa
obligationsinnehavare har bekräftat sitt stöd för begäran om undantag
villkorat till en waiver fee på 1,00% samt att minst 80 MSEK före
transaktionskostnader erhålls från den riktade nyemissionen eller
efterställda lån, varav minst 30 MSEK per 30 juni 2019 och resterande
upp till 50 MSEK per 31 augusti 2019.

Pareto Securities agerar finansiell rådgivare och för ytterligare
information om det skriftliga förfarandet och Emittentens åtagande,
vänligen kontakta din mäklare på Pareto Securities.

Koncernens årsredovisning 2018 antas publiceras före slutet av april
2019. Som tidigare meddelats var planerad datum för publicering 29
mars 2019, men med hänsyn till det skriftliga förfarandet förskjuts
offentliggörandet.

Delårsrapporten för det första kvartalet 2019 planeras att publiceras
den 26 april 2019.

Kallelsen gällande skriftligt förfarande kommer finnas på bolagets
hemsida (www.scandinavianbiogas.com) och på Stamdata
(www.stamdata.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38

matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget:

Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter
av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en
produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt
organiskt avfall, samt anläggningar för produktion av rå biogas i
Sydkorea respektive flytande biogas i Norge.

Information:

Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 mars 2019 kl. 15:45.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-biogas-fuels-international-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/1925/2775461/1015888.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.