Du är här

2018-09-03

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Världens största  LBG fabrik i drift

Biokraft AS har nu framgångsrikt driftsatt världens största fabrik för
produktion av flytande biogasbränsle (LBG). Fabriken är belägen på
Skogn, utanför Trondheim i mellersta Norge. Driftsättningen av
fabriken påbörjades i juni 2018. Fabriken har byggts på
totalentreprenad av det svenska företaget Purac AB, och fabriken ägs
till fullo (100%) av Biokraft AS.

-Uppstarten har varit framgångsrik och gått enligt plan, säger Håvard
Wollan, VD för Biokraft AS.

- Vi är naturligtvis väldigt nöjda med det här och jag vill tacka våra
team på Biokraft, Scandinavian Biogas och Purac för deras konsekventa
och fina insats under hela sommaren, vilket har garanterat en
framgångsrik uppstart för oss på Biokraft, fortsätter Wollan.

Biokrafts fabrik på Skogn kommer initialt att producera 12,5 miljoner
normalkubikmeter (Nm3) förnybar metan (biogas) med ett energiinnehåll
på drygt 125 GWh per år. Biokraft avser som ett nästa steg att
fördubbla denna produktionskapaciteten, vilket skulle ge en total
produktionskapacitet på 250 GWh per år.

Fabrikens primära råvaror är avfall och biprodukter från den norska
fiskodlingsindustrin samt processvatten från massa- och
pappersindustrin.

Biokraft är för närvarande också spjutspetsen för två stora
FoU-projekt relaterade till fabriken på Skogn - Det EU-finansierade
"EffiSludge for Life" och det av norska forskningsrådet finansierade
"COMPLETE". När biogasfabriken nu går in i driftsfasen, har
testfaserna för både EffiSludge for Life och COMPLETE-projekten
initierats.

EffiSludge for Life är en del av det europeiska forskningsprogrammet
för klimatförändring (projektnummer: LIFE14 / SE / CCM 000221).
Syftet med projektet är att implementera integrerade processer som
tillåter besparingar av energi och kemikalier i det avloppsvatten som
uppstår i pappersbruket. Projektet drivs gemensamt av Biokraft,
Scandinavian Biogas och Norske Skog.

Syftet med FoU-projektet COMPLETE (Projektnummer: EnergiX 256281 /
E20) är att framgångsrikt återcirkulera och återanvända näringsämnena
hos Biokrafts egna biprodukter för att odla alger och polyetrar som i
sin tur kan ge ingredienser till djurfoder, eventuellt även
fiskfoder. Detta betydande innovationsprojekt genomförs i samarbete
med Scandinavian Biogas, NTNU, NIBIO, SINTEF Ocean och finansieras av
Norges forskningsråd samt Biokraft AS.

- Vår fabrik är ett bra exempel på önskade och nödvändiga industriella
bevis för den nya cirkulära bioekonomin, säger Wollan.

Det flytande biogasbränslet (LBG) kommer att köpas och distribueras av
AGA, och användas som drivmedel i kollektivtrafikbussar och i allt
högre grad även inom privata sektorns tunga transportfordon.

- Vår marknadsplan räknar med en fortsatt stark efterfrågestyrd
tillväxt för flytande biogas de närmaste åren och i synnerhet från
det tunga transportsegmentet. Vi tror också att användandet av LNG
och LBG inom sjöfartssektorn fortsätter att visa en stark tillväxt
under de närmaste åren, säger Wollan.

- Vi är mycket nöjda med att se utvecklingen av investeringen och den
position vi tog i Biokraft AS för många år sedan, säger Ståle
Gjersvold, VD för TrønderEnergi AS.

- Vi lyckades med samarbetet i Biokraft Marin tidigare, och nu lyckas
vi med världens största LBG-fabrik på Skogn, fortsätter Gjersvold.

- Som majoritetsägare i Biokraft AS är vi mycket nöjda med att
företaget når denna viktiga milstolpe, säger Matti Vikkula, VD för
Scandinavian Biogas.

- Biokraft är väl positionerat på den snabbt växande marknaden för
flytande biogasbränsle i Skandinavien, fortsätter Vikkula.

- Att omvandla den tunga transportsektorn till ett nollutsläpp är
absolut nödvändigt för att minska de totala koldioxidutsläppen, säger
Wollan.

- Som en bonus kommer genomförandet av denna marknadsutveckling att
generera tiotusentals nya jobb i Skandinavien, fortsätter Wollan.

Om Biokraft AS

Biokraft AS är ett norskt privatägt företag med huvudkontor i
Trondheim, Norge. Företaget driver för närvarande världens största
fabrik för produktion av flytande biogas och är i framkant av
marknadsutvecklingen för att framgångsrikt omvandla den tunga
transportsektorn till en nollutsläppssektor genom att använda
flytande biogas i tunga transportfordon. Biokraft AS ägs helt av
Biokraft Holding AS, som ägs av Scandinavian Biogas Fuels
International AB (majoritetsägare), TrønderEnergi AS, Joytrack AS och
Cora Holding AS.

Om Scandinavian Biogas Fuels International AB

Scandinavian Biogas marknadsför förnybar energi baserad på biogas samt
relaterade tjänster. Koncernen tillför ledande expertis inom
reningsprocesser för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet
samt för användning av restprodukter från rötningsprocessen som
biogödsel. Koncernen investerar i produktionsanläggningar och äger
eller hyr dem, framförallt i Norden, i andra marknader kan koncernens
kompetens användas som service.

Om TrønderEnergi AS

TrønderEnergi är ett energibolag med bas i mellersta Norge.
TrønderEnergi producerar förnybar energi och äger och driver både
vatten och vindkraftverk, och driver ett av Norges största
nätföretag.

TrønderEnergi har cirka 400 anställda och förvaltar förnybara
energikällor för cirka 12 miljarder kronor. Ståle Gjersvold är VD för
TrønderEnergi. TrønderEnergi ägs av 24 kommuner i södra Trøndelag,
KLP och NEAS.

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
+46 70-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Håvard Wollan
VD Biokraft AS
+47 92883383,
hw@biokraft.no
Eller se biokraft.no

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-biogas-fuels-international-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1925/2606815/901863.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.