Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Scandinavian ChemoTech har säkrat CE-märkta elektroder för djupt sittande tumörer

Efter framgångsrika sluttester har Scandinavian ChemoTech, tillsammans med sin samarbetspartner inom elektrodteknologi, utvecklat CE-märkta behandlings-kit för djupt sittande tumörer.

Bolagets nya behandlings-kit är framförallt framtagna för behandling av djupt sittande tumörer. Dessa har nu klarat de viktiga kompatibilitetstesterna mellan de nya elektroderna och vår TSE™-teknologi. Dessa nya kit är avsedda att användas inom både human- och veterinärmedicin.

"Det känns mycket bra att nu kunnat säkra tillgången till CE-märkta behandlings-kits även för djupt sittande tumörer. Detta möjliggör att vi nu kan påbörja kliniska studier på just dessa tumörer som på ett avgörande sätt kan komma att förändra förutsättningarna för både ChemoTech och Vetiqure." - säger Mohan Frick, CEO Scandinavian ChemoTech

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-25 09:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@penser.se

Författare Cision