Du är här

2017-08-31

Scandinavian Enviro Systems: Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari - juni 2017

Framgångsrikt avslut på Enviros Basic Design i samarbete med ÅF

Andra kvartalet 2017

· Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,1) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,5 (-8,1) MSEK.
· Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08
(-0,17) SEK.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,7 (-8,4) MSEK.
· Konstaterande att bolagets renade pyrolysolja håller så hög
kvalitet att den kan användas som bränsle i dieselmotordrivna
kraftverk

· Användande av Enviros material i miljögummi ökar hos Volvo Cars
· Försäljningschef Fredrik Olofsson har påbörjat sin anställning
2017-06-01

Perioden januari - juni 2017

· Periodens nettoomsättning uppgick till 0,3 (0,1) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,3 (-15,5) MSEK.
· Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,17
(-0,33) SEK.

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till -18,1 (-17,0) MSEK.
· Undertecknande av 2 MoU:er med en ledande kinesisk däckproducent
avseende anläggningsförsäljning, den ena avseende en anläggning och
den andra avseende ett framtida Joint Venture för senare
anläggningsförsäljningar

· Ytterligare en global däckproducent bekräftar, efter tester, att
Enviros kimrök presterar på nivå med jungfrulig kimrök.

· Bolagets återvunna kimrök tas in i packningar till vattenrör hos
Alvenius Industrier AB

· Godkänt EU-varumärke
· Inval av 2 nya styrelsemedlemmar med anledning av Pegroco Venture
AB's inträde som största aktieägare

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Ny COO Olov Ershag ersätter bolagets nuvarande tekniska chef
Elisabeth Gustafsson och har rekryterats internt

· Bolaget har framgångsrikt tillsammans med ÅF slutfört arbetet med
en Basic Design

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: 46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: 46 (0)705-25 16 15,
stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
augusti 2017 kl. 08.45 CET.

Enviro är ett miljöföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och
förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer
kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver
dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige.
Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer
anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold
Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser.
www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/delarsrapport-sc...
http://mb.cision.com/Main/9805/2336541/716129.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.