Du är här

2018-08-24

Scandinavian Enviro Systems: Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari - juni 2018

MoU med dansk partner

Andra kvartalet 2018

· Periodens nettoomsättning uppgick till 0,4 (0,1) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,0 (-9,5) MSEK
· Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08
(-0,08) SEK

· Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -7,9 (-6,7)
MSEK

· Tecknande av MoU med Treadcraft Limited avseende en anläggning i
NewYork State, USA

· Tecknande av MoU med Windspace A/S avseende en anläggning i
Danmark

· Nya lokala regler förhindrar bolagets projekt i Guangzhou, Kina
· Ytterligare internationell däcktillverkare bekräftar positiva
testresultat med EnviroCBTM

· Kvalitetsjubileum: över 40 miljoner komponenter har levererats
till Volvo Cars innehållande Enviros återvunna kimrök

· Stärkande av kapitalet genom en genomförd och ytterligare en
beslutad kvittningsemission på totalt 5,5 MSEK

· Uppföljningsorder till ett ordervärde av 0,1 MSEK på Enviros
återvunna kimrök från internationell däcktillverkare

· Ett existerande lån på 4,5 MSEK hos extern långivare övertas av
Pegroco Holding AB och förlängts till slutet av året

· Pegroco Holding AB har gradvis minskat sitt ägande i bolaget
under perioden

Perioden januari-juni 2018

· Periodens nettoomsättning uppgick till 0,6 (0,3) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,0 (-19,3) MSEK
· Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,16
(-0,17) SEK

· Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,3
(-18,1) MSEK

· Tecknande av MoU med ArticCan Energy Services Inc. avseende en
anläggning i Kanada

· Kimröksorder från en internationell däcktillverkare
· Säkrande av kortfristig finansiering på 7,5 MSEK från huvudägare
i form av en kredit

· Styrelseordföranden har avgått efter åtal för insiderbrott och
har därefter frikänts

· Uppsägande av nuvarande MoU i Chile
Väsentliga händelser efter periodens slut

· Tecknande av HoA (Heads of Agreement) med tyska DHF Development
angående potentiella projekt i Mellanöstern

· Stärkande av kapitalet genom en genomförd och ytterligare en
beslutad kvittningsemission på totalt 5,8 MSEK

· Lån hos Pegroco Invest AB på 7,5 MSEK har förlängts till slutet på
året

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se (%20urban.folcker@envirosystems.se)

Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733-14 97 00,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified
Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
augusti 2018 kl. 08.20 CET.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av
däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget
säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och
driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk,
Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20
personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North
med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser.
www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/delarsrapport-sc...
http://mb.cision.com/Main/9805/2599922/896747.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.