Du är här

2016-01-28

Scandinavian Tobacco Group A/S: Selskabsmeddelelse 1/2016 - Scandinavian Tobacco Group offentliggør prospekt og indikativt kursinterval

SELSKABSMEDDELELSE
Nr. 1/2016

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES - HVERKEN HELT ELLER
DELVIST OG HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE - I ELLER TIL USA, CANADA,
AUSTRALIEN ELLER JAPAN

Denne meddelelse er ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder
et udbud af værdipapirer. Ingen bør købe eller tegne værdipapirer i
Scandinavian Tobacco Group A/S ("STG" eller "Selskabet"), medmindre dette
sker på grundlag af oplysninger i et prospekt, der er offentliggjort af STG i
forbindelse med et muligt udbud og optagelse af værdipapirerne til handel og
officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen"). Kopier af
et sådant eventuelt prospekt vil efter offentliggørelsen kunne rekvireres hos
STG og på Selskabets hjemmeside.

København, 28. januar 2016

Scandinavian Tobacco Group A/S offentliggør

et prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval

i forbindelse med Selskabets planlagte børsnotering

Scandinavian Tobacco Group A/S offentliggør i dag et prospekt og fastsætter et
indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets planlagte børsnotering
("Børsnoteringen" eller "Udbuddet") samt den efterfølgende optagelse af
Selskabets aktier til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. Den
planlagte Børsnotering består af et delvist salg af eksisterende aktier fra
Selskabets aktionærer, Skandinavisk Holding II A/S og Swedish Match Cigars
Holding AB.

Den planlagte Børsnotering markerer en vigtig milepæl for STG og skaber en
stærk platform for fremtidig vækst, idet den blandt andet øger Selskabets
synlighed, forbedrer muligheden for at tiltrække og fastholde
nøglemedarbejdere samt diversificerer aktionærkredsen.

Jørgen Tandrup, formand for bestyrelsen i STG,
udtaler:

"Dagens meddelelse markerer starten på en ny og spændende rejse for selskabet.
I 2010 skabte vi en global, ledende og skalerbar virksomhed med en meget
anerkendt og bred portefølje af brands inden for cigarer, pibetobak og
fintskåren tobak. Selskabet udviser en solid økonomisk performance, og
ledelsen har en klar strategi for virksomhedens udvikling og forøgelse af
indtjeningen. Jeg har store forventninger til selskabets børsnotering og
byder velkommen til nye aktionærer, der kan deltage i den fremtidige
værdiskabelse i Scandinavian Tobacco Group."

Niels Frederiksen, CEO i STG,
udtaler:

"Siden vi offentliggjorde vores hensigt om at introducere selskabet på børsen,
har vi modtaget særdeles positive tilbagemeldinger fra potentielle investorer
og andre interessenter. Vi har flere muligheder for at øge væksten i vores
virksomhed og, ved at optimere vores virksomhed, særligt forsyningskæden,
forbedre indtjeningen samt vores mulighed for at konsolidere branchen. Med
vores solide økonomiske resultater, en stærk og diversificeret portefølje af
brands samt vores globale tilstedeværelse er vi i god form til at byde nye
aktionærer velkommen."

Udvalgte nøgletal vedrørende børsnoteringen

* Det indikative kursinterval er fastsat til DKK 93 - DKK 110 pr. aktie à
nominelt DKK 1
* Det indikative kursinterval svarer til, at STG har en implicit markedsværdi
på DKK 9,3 mia. - DKK 11 mia.
* Børsnoteringen består af følgende: * Et udbud af 35.600.000 eksisterende
aktier svarende til 35,6% af STG's aktiekapital fra Selskabets aktionærer,
Skandinavisk Holding II A/S og Swedish Match Cigars Holding AB. *
Emissionsbankerne har fået tildelt en overallokeringsret på op til
4.400.000 yderligere aktier svarende til 4,4% af STG's aktiekapital, der
vil kunne udnyttes helt eller delvist frem til 11. marts 2016 * Op til
231.642 aktier, svarende til ca. 0,2% af STG's aktiekapital, er blevet
reserveret til at kunne købes af den eksisterende bestyrelse og nye
bestyrelse, direktionen, nøglemedarbejderen og et begrænset antal andre
medarbejdere i STG og dets datterselskaber
* STG modtager ikke noget provenu i forbindelse med Udbuddet.
* Efter Børsnoteringen vil andelen af aktier i fri omsætning (free float)
udgøre 35,6% - 40% afhængigt af den potentielle udnyttelse af
overallokeringsretten
* Udbudskursen vil blive fastsat via book-building og forventes at blive
offentliggjort via Nasdaq Copenhagen senest kl. 08:00 den 10. februar 2016
* Udbudsperioden starter den 28. januar 2016 og lukker senest kl. 16:00 den
9. februar 2016. Udbudsperioden vil kunne blive lukket før 9. februar 2016,
men dog tidligst den 6. februar 2016 kl. 00.01. For så vidt angår
ansøgninger om køb op til og med DKK 3 mio., vil Udbudsperioden kunne blive
lukket, før resten af Udbuddet lukkes. Enhver sådan førtidig hel eller
delvis lukning vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen.
* De aktier, der sælges i forbindelse med Børsnoteringen, forventes at blive
optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen senest den 10.
februar 2016 under symbolet "STG"
* Aktierne er udstedt i ISIN-koden DK0060696300

Oplysninger om Udbuddet

Udbuddet omfatter:

* Et udbud i Danmark til institutionelle og private investorer;
* En privatplacering i USA kun til personer, der enten er "qualified
institutional buyers" eller "QIBs" som defineret iRule 144A eller i henhold
til en anden undtagelse fra registreringskravene iU.S. Securities Act ; og
* Privatplaceringer til institutionelle investorer i resten af verden i
overensstemmelse medRegulation S iU.S. Securities Act .

Aktierne forventes at blive leveret omkring den 12. februar 2016
("Afviklingsdatoen") mod kontant betaling i danske kroner (DKK). Aktierne vil
blive leveret elektronisk på Afviklingsdatoen til investorernes konti i VP
Securities A/S og gennem Euroclear og Clearstream. Al afvikling i forbindelse
med Udbuddet sker i den permanente ISIN-kode (DK0060696300).

J. P. Morgan Securities Ltd. er Lead Global Coordinator, og J. P. Morgan
Securities Ltd. er sammen med Deutsche Bank AB, London-filial, og Nordea
Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) Joint Global Coordinators og
Joint Bookrunners i Udbuddet, og Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie
Investment Bank AB (publ), Sverige, er Co-Lead Manager i Udbuddet. FIH
Partners A/S fungerer som finansiel rådgiver for STG.

Prospekter

I forbindelse med Udbuddet har Selskabet udarbejdet fire versioner af
udbudsdokumentet: (i) et prospekt på engelsk til brug for det danske Udbud
(det "Engelsksprogede Prospekt"); (ii) et prospekt på dansk, der gøres
tilgængeligt i forbindelse med det danske Udbud (det "Danske Prospekt");
(iii) et prospekt på engelsk til brug for den internationale privatplacering
uden for Danmark og USA (det "Internationale Prospekt"); og (iv) et prospekt
på engelsk til brug for privatplaceringen i USA ("USA-Prospektet"). De fire
forskellige prospekter bliver tilsammen benævnt "Prospektet").

Der gøres særligt opmærksom på de "Risikofaktorer", som er beskrevet i
Prospektet. Prospektet vil være tilgængeligt uden beregning for kvalificerede
investorer på Scandinavian Tobacco Group A/S' hjemsted på adressen Sydmarken
42, DK-2860 Søborg, Danmark. Prospektet kan også rekvireres fra:

Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S)
Strandgade 3, postboks 850
0900 København C
Danmark

tlf. 33 33 52 78
e-mail:prospekt.ca@nordea.com

og kan rekvireres gennem Nordeas filialer i Danmark. Prospektet er ligeledes
tilgængeligt for kvalificerede personer på STG's hjemmesidewww.st-group.com.

Ny bestyrelse

Som oplyst i STG's pressemeddelelse af 14. januar 2016 vedrørende
børsnoteringen forventes Søren Bjerre-Nielsen, Dianne Neal Blixt og Luc
Missorten at blive udnævnt som nye medlemmer af STG's bestyrelse umiddelbart
før gennemførelsen af Børsnoteringen.

Anders Obel, Lars Dahlgren og Fredrik Lagercrantz udtræder af bestyrelsen.
Herefter vil bestyrelsen bestå af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer,
hvoraf syv vil blive anset for at være uafhængige, samt af fire
medarbejdervalgte medlemmer.

For yderligere information kontakt venligst:

Forespørgsler fra medierne:
Kaspar Bach Habersaat, Director of Group Communications, telefon: +45 72207152
ellerkaspar.bach@st-group.com.

Forespørgsler fra investorer:
Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: +45 7220 7216
ellertorben.sand@st-group.com.

Om Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group A/S er sammen med sine dattervirksomheder
("Koncernen
") en af verdens førende producenter af cigarer og traditionel pibetobak.
Koncernen fremstiller desuden finskåren tobak og sælger tobaksrelateret
tilbehør.

Koncernen fremstiller og sælger 3 mia. cigarer og 5.000 tons pibetobak og
finskåren tobak årligt. Scandinavian Tobacco Group vurderer, at det er det
eneste selskab i verden, der har et strategisk kernefokus på fremstilling og
distribution indenfor alle disse tobakskategorier.

Scandinavian Tobacco Group har en førende position på markedet for
maskinfremstillede cigarer i Europa, markedet for håndrullede cigarer i USA,
markedet for internet- og katalogbaseret detailsalg af cigarer i USA,
markedet for traditionel pibetobak på globalt plan samt på udvalgte markeder
for fintskåren tobak.

Med en diversificeret portefølje bestående af mere end 200 varemærker har
Scandinavian Tobacco Group et et komplementerende sortiment af etablerede
globale og lokale varemærker.
Inden for cigarsegmentet omfatter porteføljen Café Crème, La Paz, Macanudo,
CAO, Partagas (USA) og Cohiba (USA). Pibetobaksmærkerne omfatter Captain
Black, Erinmore, Borkum Riff og W.Ø. Larsen, mens de førende varemærker inden
for finskåren tobak inkluderer Bugler, Break, Escort, Bali Shag og
Tiedemanns.

Koncernen havde pr. 31. december 2015 ca. 8.100 medarbejdere i den
Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien, Europa, New Zealand,
Australien, Canada og USA.

For yderligere information henvises tilwww.st-group.com.
Vigtig meddelelse

Kopier af denne meddelelse udarbejdes ikke og må ikke distribueres eller
sendes til USA, Canada, Australien eller Japan.

Denne meddelelse udgør ikke et udbud af værdipapirerne til offentligheden i
USA. De heri beskrevne værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA, (1)
medmindre de registreres (eller er undtaget fra registrering) i henhold
tilU.S.
Securities Act of 1933
med efterfølgende ændringer, og (2) medmindre de udbydes eller sælges af
udstederen eller af en forvalter (eller en tilknyttet virksomhed), der er
registreret sombroker-dealer
i henhold tilU.S.
Securities Exchange Act of 1934
. Scandinavian Tobacco Group A/S har ikke til hensigt at registrere nogen
del af udbuddet af værdipapirerne i USA eller at gennemføre et offentligt
udbud af værdipapirerne i USA.

I enhver EØS-medlemsstat (bortset fra Danmark), som har implementeret Direktiv
2003/71/EF med efterfø...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.