Du är här

2016-02-09

Scandinavian Tobacco Group A/S: Selskabsmeddelelse 2/2016 - Tidlig lukning af udbud af aktier i Scandinavian Tobacco Group A/S

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 2/2016

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES - HVERKEN HELT ELLER
DELVIST OG HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE - I ELLER TIL USA, CANADA,
AUSTRALIEN ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument, og intet i denne meddelelse
indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen bør købe eller tegne værdipapirer
i Scandinavian Tobacco Group A/S ("STG" eller "Selskabet"), medmindre dette
sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, der er offentliggjort af STG
i forbindelse med udbuddet og optagelse af værdipapirerne til handel og
officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen").

København, 9. februar 2016

Tidlig lukning af udbud af aktier
i Scandinavian Tobacco Group A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S offentliggør i dag lukning af sit udbud,
herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

Den 28. januar 2016 blev der offentliggjort et prospekt i forbindelse med
Scandinavian Tobacco Group's børsnotering og optagelse af Selskabets aktier
til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen ("Udbuddet").

Udbuddet til private investorer med ordrer op til og med DKK 3 millioner
lukker den 9. februar 2016, kl. 12.00 dansk tid. Den tidlige lukning af
Udbuddet skyldes, at den samlede efterspørgsel fra private investorer
overstiger den forventede tildeling af udbudsaktier til denne investorgruppe.

Den forventede tidsplan for Udbuddet er i øvrigt uændret og Udbuddet til
investorer med ordrer over DKK 3 millioner lukker således den 9. februar 2016
kl. 16.00 dansk tid.

Oplysninger om resultatet af Udbuddet, herunder den endelige udbudskurs samt
tildelingen af aktier, forventes offentliggjort den 10. februar 2016. Datoen
for optagelse af Scandinavian Tobacco Group's aktier til handel og officiel
notering på Nasdaq Copenhagen og den første handelsdag vil ligeledes være den
10. februar 2016 under symbolet "STG" (ISIN DK0060696300).

De udbudte aktier forventes at blive leveret omkring den 12. februar 2016 mod
kontant betaling i danske kroner.
For yderligere information kontakt venligst:

Forespørgsler fra medierne:
Kaspar Bach Habersaat, Director of Group Communications, telefon: +45 7220
7152
ellerkaspar.bach@st-group.com.

Forespørgsler fra investorer:
Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: +45 7220 7126
ellertorben.sand@st-group.com.

Om Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group A/S er sammen med sine dattervirksomheder
("Koncernen
") en af verdens førende producenter af cigarer og traditionel pibetobak.
Koncernen fremstiller desuden finskåren tobak og sælger tobaksrelateret
tilbehør.
Koncernen fremstiller og sælger 3 mia. cigarer og 5.000 tons pibetobak og
finskåren tobak årligt. Scandinavian Tobacco Group vurderer, at det er det
eneste selskab i verden, der har et strategisk kernefokus på fremstilling og
distribution indenfor alle disse tobakskategorier.
Scandinavian Tobacco Group har en førende position på markedet for
maskinfremstillede cigarer i Europa, markedet for håndrullede cigarer i USA,
markedet for internet- og katalogbaseret detailsalg af cigarer i USA,
markedet for traditionel pibetobak på globalt plan samt på udvalgte markeder
for fintskåren tobak.
Med en diversificeret portefølje bestående af mere end 200 varemærker har
Scandinavian Tobacco Group et et komplementerende sortiment af etablerede
globale og lokale varemærker.

Inden for cigarsegmentet omfatter porteføljen Café Crème, La Paz, Macanudo,
CAO, Partagas (USA) og Cohiba (USA). Pibetobaksmærkerne omfatter Captain
Black, Erinmore, Borkum Riff og W.Ø. Larsen, mens de førende varemærker inden
for finskåren tobak inkluderer Bugler, Break, Escort, Bali Shag og
Tiedemanns.

Koncernen havde pr. 31. december 2015 ca. 8.100 medarbejdere i den
Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien, Europa, New Zealand,
Australien, Canada og USA.
For yderligere information henvises tilwww.st-group.com.
Vigtig meddelelse

Kopier af denne meddelelse udarbejdes ikke og må ikke distribueres eller
sendes til USA, Canada, Australien eller Japan.

Denne meddelelse udgør ikke et udbud af værdipapirerne til offentligheden i
USA. De heri beskrevne værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA, (1)
medmindre de registreres (eller er undtaget fra registrering) i henhold til
USA'sSecurities Act of 1933
med efterfølgende ændringer, og (2) medmindre de udbydes eller sælges af
udstederen eller af en forvalter (eller en tilknyttet virksomhed), der er
registreret sombroker-dealer
i henhold til USA'sSecurities Exchange Act of 1934
. Scandinavian Tobacco Group A/S har ikke til hensigt at registrere nogen
del af udbuddet af værdipapirerne i USA eller at gennemføre et offentligt
udbud af værdipapirerne i USA.

I enhver EØS-medlemsstat (bortset fra Danmark), som har implementeret Direktiv
2003/71/EF med efterfølgende ændringer (sammen med alle gældende
implementeringsforskrifter i medlemslandet benævnt "Prospektdirektivet"), er
denne selskabsmeddelelse alene rettet mod og henvendt til kvalificerede
investorer i den pågældende medlemsstat som defineret i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse udgør ikke et udbud af værdipapirerne til offentligheden i
UK. Der hverken er eller vil blive godkendt noget prospekt vedrørende
værdipapirerne i UK. Denne meddelelse henvender sig alene til (i) personer
uden for UK eller (ii) personer, der erinvestment professionals
som defineret i artikel 19, stk. 5, i UK'sFinancial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Bekendtgørelsen"), og (iii) virksomheder med høj nettoformue samt andre
personer, der lovligt kan modtage denne meddelelse, og som er omfattet af §
49, stk. 2, (a)-(d), i Bekendtgørelsen (samlet benævnt "Relevante Personer").
De i denne meddelelse beskrevne investeringsaktiviteter vil kun kunne
foretages af Relevante Personer. Personer, som ikke er Relevante Personer,
bør ikke handle på grundlag af eller i tillid til dette dokument eller dets
indhold.

Stabilisering/FCA

I forbindelse med udbuddet vil Nordea Bank Danmark A/S ("Stabilising Manager")
(eller agenter, der optræder på vegne af Stabilising Manager) kunne
overallokere værdipapirer eller effektuere transaktioner med henblik på at
understøtte markedskursen på værdipapirerne på et højere niveau, end hvad der
ellers ville være gældende. Der er dog ingen garanti for, at Stabilising
Manager (eller agenter, der optræder på vegne af Stabilising Manager) vil
foretage stabiliserende handlinger. En eventuel stabiliserende handling vil
tidligst kunne påbegyndes på datoen for påbegyndelse af handel med og
officiel notering af værdipapirerne på Nasdaq Copenhagen og vil, hvis
påbegyndt, kunne bringes til ophør på et hvilket som helst tidspunkt, men
skal slutte senest 30 dage efter datoen for påbegyndelse af handel med og
officiel notering af værdipapirerne.

Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er
udsagn (med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger) vedrørende
fremtidige begivenheder og forventede eller planlagte finansielle og
driftsmæssige resultater og kan identificeres ved ord som "har som mål",
"vurderer", "forventer", "tilsigter", "agter" "planlægger", "søger", "vil",
"vil måske", "ville måske", "forudsætter", "ville", "kunne", "bør",
"fortsætter", "anslår" eller lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne
meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er
baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Scandinavian Tobacco A/S
vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev opstillet, er de i
sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder,
uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller
umulige at forudsige, eller som er uden for Selskabets kontrol. Sådanne
risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få
de faktiske begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der
er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i
denne meddelelse.

De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
meddelelse, gælder kun pr. datoen for denne meddelelse og vil kunne blive
ændret uden varsel.

Pressemeddelelse (PDF)
http://hugin.info/171738/R/1984610/727628.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Scandinavian Tobacco Group A/S via Globenewswire

HUG#1984610

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.