Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Scandion Oncology A/S: Scandion Oncology A/S är godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Scandion Oncology A/S ("Scandion Oncology") meddelar idag, den 1
oktober 2018, att bolaget har godkänts för notering på Spotlight
Stock Market ("Spotlight") förutsatt att lägsta gränsen i bolagets
kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens
ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden
för nyemissionen om cirka 26 MSEK inleds den 4 oktober 2018 och pågår
till och med den 18 oktober 2018. Bolaget har på förhand via
teckningsförbindelser skriftligen avtalat om 18,5 MSEK, motsvarande
cirka 71 procent av emissionsvolymen.

Om Scandion Oncology och bolagets nyemission

Scandion Oncology är ett bioteknikbolag grundat 2017 i syfte att
angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi -
behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner
eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet
cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i
prekliniska djurstudier visat sig förbättra effekten av viss
standardiserad cancerbehandling när den ges i kombination. SCO-101
har i in vitro-studier visat sig återställa kemoterapi-känslighet i
resistenta celler.

Bolaget har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 26 MSEK för
att finansiera den första delen av fas II-studien med
läkemedelskandidaten SCO-101 hos patienter med metastaserad
bröstcancer med läkemedelsresistent cancersjukdom, vilket motsvarar
bevis på koncept och lämplig dosjustering för patienterna. Den
kliniska fas II-studien kommer att genomföras med SCO-101 i
kombination med cancerläkemedlet Paclitaxel. Bolagets målsättning är
att färdigställa fas II-studien under Q4 2020.

Nils Brünner, VD för Scandion Oncology, kommenterar:

Huvudorsaken till det stora antalet cancerrelaterade dödsfall är
läkemedelsresistens, vilket innebär att cancercellerna utvecklar
resistens (motståndskraft) mot cancerläkemedlet. I dagsläget finns
det inga läkemedel i klinisk användning som specifikt riktar sig mot
cancerläkemedelsresistens.

Jag är därför väldigt förhoppningsfull över möjligheten att
vidareutveckla våra grundläggande forskningsresultat fram till en
behandling för cancerpatienter. Med SCO-101 som ett säkert oralt
läkemedel som intas en gång om dagen, ser jag en fantastisk möjlighet
att introducera ett paradigmskifte avseende cancerbehandling.
Scandion Oncologys uppdrag är att avsevärt minska antalet patienter
med obotlig läkemedelsresistent cancer. Vår målsättning är att
SCO-101 ska bli det första exemplet på hur grundläggande kunskaper om
läkemedelsresistens, tillgången på en unik
läkemedels-screeningplattform och utveckling av en ny läkemedelsklass
potentiellt kan förändra ödet för miljontals cancerpatienter.

Godkänt för notering

Scandion Oncology har godkänts för notering på Spotlight under
förutsättning att den kommande nyemission uppnår fastställd lägsta
gräns om cirka 17 MSEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav
uppnås. Första handelsdag på Spotlight är planerad den 8 november
2018. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas
tillgängligt på bolagets (www.scandiononcology.com), Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight
(www.spotlightstockmarket.com) respektive webbplatser i samband med
att teckningstiden inleds.

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 4 - 18 oktober 2018.

Teckningskurs: 5,85 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 860 aktier (5 031 SEK).

Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar
högst 4 444 444 aktier, motsvarande 25 999 997,40 SEK. Lägsta gräns
för nyemissionens genomförande är 16 999 994,70 SEK.

Antal aktier innan nyemission: 7 463 207 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 43,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om
cirka 18,5 MSEK, totalt motsvarande cirka 71 procent av
emissionsvolymen. Av dessa har cirka 0,8 MDKK inbetalts genom
bryggfinansiering, varpå cirka 0,35 MDKK är avsedd att kvittas i
aktuell nyemission.

Notering på Spotlight Stock Market: Aktien i Scandion Oncology är
planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel
är beräknad att bli 8 november 2018.

ISIN: DK0061031895.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från Scandion
Oncology att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal
investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
4 oktober Investerarträff Radisson Royal Copenhagen, Anmälan sker via
2018Kl. 17:30 - Hammerichsgade 1,Köpenhamn www.sedermera.se
19:30

11 oktober Sedermeradagen Elite Park Avenue Anmälan sker via
2018Kl. 11:00 - Göteborg HotelKungsportsavenyen www.sedermera.se
18.00 36,Göteborg

12 oktober Investerarträff Scandic Klara, Slöjdgatan Anmälan sker via
2018Kl. 11:30 - 7,Stockholm www.sedermera.se
13:00

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är Scandion Oncologys finansiella rådgivare i
samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering,
vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
För mer information om Scandion Oncology, vänligen kontakta:
Nils Brünner, VD
Tel: +45 26 14 47 08
E-mail: nb@scandiononcology.com

Scandion Oncology A/S är ett bioteknikbolag grundat 2017 i syfte att
angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi -
behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner
eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet
cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i
prekliniska djurstudier visat sig signifikant förbättra effekten av
viss standardiserad cancerbehandling när den ges i kombination.
SCO-101 har i in vitro-studier visat sig återställa
kemoterapi-känslighet i resistenta celler.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandion-oncology-a-s/r/scandion-oncology-a-s-...
http://mb.cision.com/Main/17596/2632522/918986.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.