Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-02

Scania: Scania delårsrapport januari-juni 2018

Scania ökade sin nettoomsättning till rekordhöga 66,2 miljarder kronor
under de första sex månaderna 2018, en ökning med 9 procent jämfört
med föregående år.

Sammanfattning av de sex första månaderna 2018

· Rörelseresultatet steg till MSEK 6 950 (6 464)
· Nettoomsättningen ökade med 9 procent till MSEK 66 228 (60 541)
· Kassaflödet uppgick till MSEK -1 157 (3 290) för Fordon och
Tjänster

· Från och med räkenskapsåret 2018 har resultaträkningens utformning
ändrats till följd av en anpassning till Volkswagengruppens
utformning (gäller även jämförelsesiffrorna)

Kommentar av VD Henrik Henriksson:

"Scania ökade sin nettoomsättning till rekordhöga 66,2 miljarder
kronor under de första sex månaderna 2018, en ökning med 9 procent
jämfört med föregående år. Resultatet uppgick till MSEK 6 950 vilket
gav en rörelsemarginal på 10,5 procent. Högre fordons- och
servicevolymer, liksom valutaeffekter, bidrog positivt medan en
mindre gynnsam marknadsmix, högre produktionskostnader för drift av
dubbla produktprogram och fortsatta begränsningar i leverantörskedjan
påverkade resultatet negativt. Den senaste tidens ansträngda
situation i leverantörskedjan har förstärkts ytterligare av en strejk
hos en komponentleverantör vilket innebär att Scania tillfälligt har
tvingats stoppa leveranser och försäljning av V8-motorer till följd.
Som en konsekvens av dessa störningar har lagernivåerna ökat, vilket
i kombination med den höga investeringsnivån har en negativ inverkan
på kassaflödet.

Efterfrågan på lastbilar är fortsatt god på de flesta marknader och
den drivs av bland andra fordonsindustrin, gruv-, skogs- och
jordbruksnäringen. Efterfrågan på lastbilar i Europa håller i sig på
en hög nivå. I Latinamerika speglas efterfrågetrenden av Brasiliens
långsamma återhämtning. I Eurasien, främst drivet av Ryssland är
orderingången alltjämt på en bra nivå. Orderingången i Mellanöstern
har minskat på grund av de återinförda sanktionerna i Iran. I övriga
Asien är trenden positiv tack vare den fortgående utvecklingen mot
mer moderna logistiksystem. Efterfrågan på bussar fortsätter vara
god. För affärsområdet Engines når efterfrågan nya rekordnivåer och
utvecklingen är positiv inom samtliga segment. Financial Services
redovisade ett rörelseresultat på 665 miljoner kronor och
kreditförlusterna är på alltjämt låga nivåer.

Kundernas fordonsflottor är högt nyttjande och serviceintäkterna
uppgick till rekordhöga 13,1 miljarder SEK under det första halvåret
2018, en ökning med 12 procent. Digitalisering och uppkoppling är
avgörande i skiftet mot ett hållbart transportsystem och utgör allt
viktigare komponenter i Scanias tjänsteerbjudande. Med
digitaliseringens hjälp kan vi effektivisera vår egen serviceaffär
med bättre beläggning i verkstäderna för att kunna erbjuda kunderna
mer effektiv service för ökad lönsamhet. Samtidigt kan vi med
digitaliseringens hjälp utveckla nya affärsmodeller som exempelvis
Scania Go, en nyligen lanserad mobilitetstjänst. Genom en enda app
ges Scanias medarbetare tillgång till en rad olika transportmedel
under arbetsdagen som ett alternativ till privat bil. Syftet är att
främja hållbart och delat resande men även utröna möjligheterna med
systemet i ett bredare, kommersiellt perspektiv."

Kontaktpersoner

Susanna Berlin
Investor Relations
Tel. +46 8 553 861 12
Mobil tel. +46 70 086 05 02

Erik Ljungberg
Corporate Relations
Tel. +46 8 553 835 57
Mobil tel. +46 73 988 35 57

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar.
Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till
ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar,
8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder.
Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav
cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är
idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare.
Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i
Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och
Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien.
Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus AG, som snart blir TRATON
AG. För mer information besök: www.scania.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scania/r/scania-delarsrapport-januari-juni-201...
http://mb.cision.com/Main/209/2584925/886106.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.