Du är här

2017-10-05

SCB: PRODUKTIONSVÄRDEINDEX ERSÄTTER INDUSTRI-, TJÄNSTEPROD (NY)

(Tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Direkt) SCB kommer fortsättningsvis inte publicera
industriproduktionsindex och tjänstproduktionsindex som statistiknyheter,
utan endast uppdatera indexen i statistikdatabasen.

Det skriver SCB i samband med publiceringen av industriproduktions- och
tjänstproduktionsindex för augusti på torsdagen.

Från och med den 6 november kommer SCB i stället att börja publicera
"Produktionsvärdeindex" som statistiknyhet.

"Produktionsvärdeindex är tänkt att spegla den totala produktionen inom
svenskt näringsliv och inkluderar industrisektorn", skriver SCB.

SCB:s Anton Hammarstedt säger till Nyhetsbyrån Direkt att man kommer att kunna
följa utvecklingen i näringslivet i Produktionsvärdeindex, och detta index
ska också bättre kunna mäta vad den totala produktionen faktiskt är inom de
olika branscherna.

"Som det är nu så mäter industriproduktionsindex bara industriproduktionen i
industriföretag, så om ett industriföretag också har tjänsteproduktion så
mäts inte det i industriproduktionsindex", säger han.

Industriföretagens tjänsteproduktion har inte heller fångats av
tjänstproduktionsindex, eftersom statistiken är uppdelad efter bransch, men
kommer nu att fångas i Produktionsvärdeindex.

SCB har tagit fram data som ligger till grund för Produktionsvärdeindex sedan
2015.

"Så vi har en relativt lång serie, så vi kan jämföra", säger Anton
Hammarstedt.

Därmed kommer publiceringen av Produktionsvärdeindex för september, den 6
november, att visa en något annorlunda utveckling för industrins produktion
jämfört med vad som har framgått av Industriproduktionsindex. Anton
Hammarstedt antyder dock att det inte handlar om några "extrema skillnader".

Det nya Produktionsindexet kommer också att mäta industriproduktion inom
tjänsteföretag, även om det omvända är betydligt mera vanligt. Dessutom
kommer det nya indexet också mäta omsättning från handelsverksamhet, som inte
ingår i Tjänsteproduktionsindex.

I statistiknyheten för Produktionsvärdeindex kommer SCB att redovisa
utvecklingen för industrin, tjänstesektorn samt även byggsektorn var för sig.
Data för byggproduktionen kommer dock att vara i stort sett identisk med vad
som tidigare har redovisats i Produktionsindex för näringslivet.

SCB är inte helt klara med hur statistiknyheten för Produktionsvärdeindex
kommer att redovisas, men som Anton Hammarstedt kan bedöma nu kommer
statistiken att redovisas på avdelningsnivå - som exempelvis
utvinningsindustri, tillverkningsindustri, byggindustri, hotell och
restaurang.

Efter samverka med ett användarråd har SCB beslutat att i statistiknyheten
enbart redovisa utvecklingen i förhållande till motsvarande period föregående
år. Utvecklingstal för månads- och tremånadersförändring kommer dock att
publiceras i statistikdatabasen.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.