Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

Schibsted: Schibsted ASA (SCHA/SCHB) - Nedskrivninger og Andre inntekter og kostnader i 4. kvartal 2015

Schibsted Media Groups resultat for 2015 vil bli offentliggjort 19. februar
2016. Schibsted offentliggjør i dag at ordinær testing for nedskrivning ved
årsslutt 2015 har resultert i nedskrivninger knyttet til immaterielle verdier
på NOK 465 mill., som blir bokført i 4. kvartal 2015. Dette er hovedsakelig
drevet av nedskrivninger knyttet til konsernets abonnementsbaserte aviser i
Norge. Nedskrivninger er inkludert i Driftsresultatet (EBIT), men påvirker
ikke Brutto driftsresultat (EBITDA). Nedskrivningstesten har ikke resultert i
nedskrivninger i Schibsteds Online rubrikk-virksomhet.

For helår 2015 vil nedskrivningene bli mer enn oppveiet av NOK 858 mill. i
gevinst ved ny måling av tidligere eierinteresser i nye datterselskaper,
først og fremst Shpock (Finderly), som ble bokført i 3. kvartal 2015, og en
gevinst ved salg av eiendeler i forbindelse med Schibsteds avtale med
Naspers, Telenor og Singapore Press Holdings, som ble bokført i 1. kvartal
2015.

Verdsettelsen av konsernets immaterielle eiendeler gjøres på basis av verdien
av forventede fremtidige kontantstrømmer. Bakgrunnen for nedskrivningene er
den negative utviklingen de seneste årene for papiraviser, og at den negative
trenden for Schibsteds norske abonnementsbaserte aviser har fortsatt i 2015.
Inntektene fra digitale produkter har økt, men dette er ikke tilstrekkelig
for å oppveie nedgangen i inntekter fra trykte produkter. Etter
nedskrivningen er bokført verdi av Schibsteds abonnementsbaserte aviser i
Norge rundt NOK 1 mrd., hvorav NOK 200 mill. er knyttet til goodwill.
Mesteparten av verdiene kom inn i Schibsteds balanse i forbindelse med
konsolideringen av markedet for abonnementsaviser, som ble fullført i 2009.

I regnskapet for 4. kvartal 2015 venter Schibsted å bokføre Andre inntekter og
kostnader på ca NOK -80 mill. Dette skyldes hovedsakelig
restruktureringsavsetninger knyttet til Schibsteds kontinuerlige arbeid med å
tilpasse kostnadene i mediehusene til markedsendringene.

Kontaktpersoner:
Trond Berger, EVP CFO. Mobil: +47 916 86 698
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo, 3. februar 2016
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Schibsted via Globenewswire

HUG#1983263

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.