Du är här

2017-08-18

SciBase: Delårsrapport

1 januari - 30 juni 2017

April - juni siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 2 046 (1 855) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -11 746 (-14 468) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -1,42 (-1,75) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 044
(-13 112) tkr.

· Bruttomarginalen uppgick i perioden till 34,2 (30,1)%.
Jan - juni i siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 3 801 (2 921) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -23 358 (-26 068) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -2,82 (-3,15) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 025
(-24 359) tkr.

· Bruttomarginalen uppgick i perioden till 30,6 (28,7) %.
Viktiga händelser under kvartalet

· I juni meddelade Bolaget att US Food and Drug Administration (FDA)
har godkänt SciBase Pre-Market Approval (PMA) för bolagets produkt
Nevisense.

· Den australiensiska studien som tidigare presenterades på World
Congress of Cancers of the Skin, som visar att Nevisense kan
tidigarelägga upptäckten av malignt melanom med tre månader vid
svårbedömda fall och därmed minska behovet av uppföljning till
hälften, publicerades i maj i British Journal of Dermatology (BJD).

· Årsstämma 2017 avhölls den 16 maj. På stämman utsågs tre nya
styrelseledamöter för att stärka den kommersiella kompetensen i
styrelsen i Tyskland och USA.

· SciBases beviljades i maj ett patent i USA för Nevisenses
elektroddesign.

· I juni meddelande bolaget att David Melin utses till ny
utvecklingschef från augusti.

· SciBase flyttade verksamheten från centrala Stockholm till
Sundbyberg.

Viktiga händelser efter kvartalet

· Vid the British Association of Dermatologists årliga möte i juli
presenterades en ny studie från Universitetssjukhuset i Southhampton
som visar på Nevisense potential att hjälpa kliniker detektera
melanom som annars kunnat missas.

apr-mar
apr jan-jun Rullande jan-dec
-jun
KONCERNEN 2017 2016 2017 2016 12 mån 2016
Nettoomsättning, tkr 2 046 1 855 3 801 2 921 7 316 6 436
Bruttomarginal, % 34,2% 30,1% 30,6% 28,7% 34,8% 34,5%
Soliditet, % 87,2% 92,7% 87,2% 92,7% 87,2% 90,8%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,15 0,08 0,15 0,08 0,15 0,10
Likvida medel, tkr 60 108 786 60 974 108 786 60 974 84 955
974
Kassaflöde från den -11 -13 112 -23 025 -24 359 -46 516 -47 850
löpande verksamheten, tkr 044
Resultat per aktie (före -1,42 -1,75 -2,82 -3,15 -6,08 -6,41
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 8,38 14,45 8,38 14,45 8,38 11,19
kr*
Genomsnittligt antal 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285
aktier, tusental
Antal utestående aktier, 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285
tusental
Aktiekurs vid periodens 23,40 17,20 23,40 17,20 23,40 19,00
utgång, SEK
Genomsnittligt antal 21 19 22 19 22 21
anställda
*Justerat för under maj
2015 genomförd
sammanläggning av aktier
40:1

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Simon Grant, VD och Koncernchef, tel: +46 72 887 43 99,
simon.grant@SciBase.com

Michael Colérus, CFO, tel: +46 70 341 34 72,
michael.colerus@SciBase.com

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som
utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense
är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste
formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA).
Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk
Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att
mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på
Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer
information finns på www.scibase.com .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scibase/r/delarsrapport,c2328048
http://mb.cision.com/Main/12371/2328048/710870.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.