Du är här

2016-02-18

Sdiptech AB: Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2015

Pressmeddelande

18 februari 2016

Bokslutskommunikén finns från och med i dag den 18 februari tillgänglig på
bolagets webbplats: www.sdiptech.com.

Fjärde kvartalet i korthet:

Renodling och fortsatt tillväxt

* Nettoomsättningen uppgick till 145,4 Mkr (69,4 Mkr)
* Rörelseresultatet uppgick till 18,4 Mkr (16,2 Mkr)
* Affärsområdet Venture Management avyttrades mot en ersättning om 205 Mkr
som ett led i att renodla verksamheten
* Jakob Holm (före detta vice VD) tillträdde som ny VD, Saeid Esmaeilzadeh
(före detta VD) blev ledamot i styrelsen för bolaget
* Byte av namn till Sdiptech AB

2015 i korthet:

Expansiv tillväxt

* Nettoomsättningen uppgick till 412,4 Mkr (135,5 Mkr)
* Rörelseresultatet uppgick till 33,7 Mkr (18,4 Mkr)
* Fem förvärv genomfördes som på årsbasis tillför en omsättning om 286,8 Mkr
* Bolagets preferensaktier noterades på Nasdaq First North Premier i samband
med en emission som tillförde Sdiptech 175 Mkr före emissionskostnader

Väsentliga händelser efter årets slut

* Emission av stamaktier som tillförde bolaget 70 Mkr för ytterligare förvärv
och tillväxt slutfördes i februari 2016
* Intentionsavtal tecknat avseende förvärv av ytterligare två bolag vid
datumet för publicering av bokslutskommunikén

Ovan redovisade siffror och jämförelsetal anges exklusive resultatet från den
i oktober 2015 avyttrade verksamheten Venture Management.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier
är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets
hemsida:www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med inriktning mot förvärv och utveckling av
entreprenörsledda företag med nischade tjänster och produkter. Sdiptechs
kärnverksamhet består i tillhandahållande av teknisk service och
specialprodukter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016.

Sdiptech AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2015
http://hugin.info/167230/R/1987113/729260.pdf
Sdiptech AB (publ) bokslutskommuniké för 2015
http://hugin.info/167230/R/1987113/729259.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sdiptech AB via Globenewswire

HUG#1987113

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.