Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

Sdiptech AB: Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av två bolag inom hissektorn i Österrike

Pressmeddelande

8 juni 2017, 19:00

Sdiptech slutför förvärv av två bolag inom hissektorn i Österrike

Sdiptech slutförde per dagens datum förvärvet av 51 procent av de två
österrikiska bolagen ST Liftsystems GmbH och Aufzüge Friedl GmbH, båda med
verksamhet inom hissektorn. Avtalet om förvärv ingicks ursprungligen den 9
mars 2017. Sdiptech har en framtida option att förvärva resterande 49 procent
av båda bolagen.

ST Liftsystems tillverkar hissar med en kompakt utformning som gör dem möjliga
att installera i trånga utrymmen i befintliga fastigheter såväl som i
nybyggnationer. Affärsmodellen är utformad för att på ett kostnadseffektivt
sätt dimensionera och paketera lättmonterade hissar till installationsfirmor
på global basis.

Aufzüge Friedl utför installation och service av hissar i Wien med närliggande
områden.

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar:

"Med förvärvet av ST Liftsystems får vi tillgång till en mycket intressant
produkt för vår existerande hissverksamhet i Stockholmsområdet, i tillägg
till att vi givetvis ser stor potential för internationell försäljning till
fristående aktörer. Genom Aufzüge Friedl expanderar vi vår
hisserviceverksamhet till Wien, som likt Stockholm är en snabbväxande
huvudstad i linje med vår långsiktiga strategi."

Jürgen Friedl, grundare Aufzüge Friedl och ST Liftsystems, kommenterar:

"Jag är väldigt glad att få Sdiptech som partner och ser stora möjligheter för
ST Liftsystems, som idag är redo att ta steget in i serieproduktion, att växa
genom Sdiptechs verksamheter i Sverige och internationellt."

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till
cirka 1.015 Mkr och EBITA på årsbasis till cirka 157 Mkr. För bolag som har
varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten
adderats till koncernens senaste årsbokslut. Köpeskillingen för 51 procent av
de båda bolagen uppgår till 6,5 MEUR. Framtida vinster i bolagen fördelas
enligt en tilläggsköpeskillingsmodell som löper över fem år. Optionen
avseende säljarens återstående 49 procent löper över tio år. Totalt
uppskattar Sdiptech att nuvärdet av samtliga framtida utbetalningar är cirka
40 Mkr, vilket kommmer att tas upp som skuld i koncernen redovisning.

Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod
SE0003756758. Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF
med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser
Bank. Mer information finns på bolagets hemsida:www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57,cj.akesson@sdiptech.com

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91,jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer.
Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga
ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i
Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 19:00.

170608 - Aufzuge ST Liftsystem SV
http://hugin.info/167230/R/2111867/803177.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sdiptech AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.