Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Seafire AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 25 APRIL 2019

Vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr. 556540-7615, den 25 april
2019 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens
respektive valberedningens förslag:

· Resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018 fastställdes.

· Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2018.

· Styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelsens ordförande
och med 100 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är
anställd i koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande
godkänd räkning.

· Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Susanne Tillqvist och Tord
Lendau omvaldes till styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes till
styrelseordförande.

· Principer för utseende av valberedning antogs.

· Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor.

· Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier
beslutades höjas.

· Styrelsen bemyndigades att emittera aktier, konvertibler och
teckningsoptioner.

Stockholm 25 april 2019

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749
56 59

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/seafire-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-seafi...
https://mb.cision.com/Main/15787/2797237/1032163.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.