Du är här

2017-10-12

SealWacs: SealWacs beslutar att öka garantistorleken i den planerade företrädesemissionen

Under sena eftermiddagen igår den 11 oktober 2017, nådde SealWacs AB
(publ) en överenskommelse om att, i den planerade
företrädesemissionen om sammantaget 6 MSEK, öka garantins storlek
från 3 MSEK till 4 MSEK.

Den 2 oktober offentliggjorde SealWacs styrelsens beslut om att
genomföra en företrädesemission - villkorad av godkännande vid
kommande extra bolagsstämma - av högst 3 080 270 aktier, motsvarande
6 160 540 SEK. SealWacs har tidigare mottagit teckningsförbindelser
om 1,8 MSEK, samt nu ökat garantins storlek från 3 MSEK till 4 MSEK,
vilket sammanlagt motsvarar 5,8 MSEK eller cirka 97 procent av den
totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges möjlighet att teckna
aktier i nyemissionen.

Bolaget har kallat till extra bolagsstämma, den 19 oktober kl. 16:00
på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.

Erbjudandet i korthet

· Avstämningsdag: 26 oktober 2017. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 oktober 2017 och
första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25
oktober 2017.

· Teckningstid: 31 oktober - 14 november 2017.
· Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 26 oktober 2017 är
registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna
aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även
allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid
fulltecknad nyemission tillförs bolaget 6 160 540 SEK före
emissionskostnader.

· Antal aktier före nyemissionen: 3 080 270 stycken.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 31 oktober - 10 november 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 31 oktober 2017 fram till dess
att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av december 2017.

· Värdering: Cirka 6 MSEK (pre money).
· Teckningsförbindelser och garantier: SealWacs har erhållit
teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt garantier om ytterligare 4,0
MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 97 procent av den totala
emissionslikviden.

· Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på AktieTorget.
· ISIN-kod: SE0006261038.
Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om
teckningsåtagande, samt memorandum och folder kommer att
offentliggöras på bolagets (www.sealwacs.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att
teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Sealwacs i
samband med den planerade företrädesemissionen.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i
samband med nyemissionen.

Göteborg den 12 oktober 2017

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se (info@sealwacs.se%20)

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 oktober 2017.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-beslutar-att-oka-garantist...
http://mb.cision.com/Main/11645/2366192/735405.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.