Du är här

2017-10-11

SealWacs: SealWacs patentansökan inlämnad

SealWacs meddelar att bolaget nu är i mål med den tredje viktiga
milstolpen som skulle uppnås 2017. I mars slöts första kommersiella
avtalet om installation av "SealWacs Sensor". I maj meddelade bolaget
att sensorn CE-märkts. Igår bekräftade svenska patentverket, PRV,
mottagandet av patentansökan, som avser att skydda
teknologin/uppfinningen.

SealWacs utvecklingsingenjörer har nu avslutat framtagningen av en
patentansökan för att skydda den uppfinning/teknologi som möjliggör
"SealWacs Sensor". Igår meddelade svenska patentverket, PRV,
mottagandet av SealWacs patentansökan med ansökningsdag den 6 oktober
2017 och ansökningsnummer 1700240-3.

Bolaget har tidigare meddelat att man haft strategin att avvakta med
inlämning av patentansökan så länge som möjligt. Därigenom har
bolaget kunnat hålla nere kostnader och undvika informationsspridning
om tekniken.

Det har gått att avvakta med att lämna in patentansökan till dess att
bolagets utvecklingsingenjörer i produktutvecklingen fattade vissa
avgörande beslut. Nu har konstruktionen och de tekniska alternativen
låsts. Med tanke på att kommersialiseringsfasen nu inletts gick det
inte längre att avvakta med inlämnandet av patentansökan.

Det bör understrykas att utvecklingen av sensorn har krävt framtagning
av helt ny teknik med verklig uppfinningshöjd, vilket givetvis
underlättar att få godkänt patent.

Tre milstolpar har därmed uppnåtts under året. Första avtalet om
installation av SealWacs Sensor hos en ledandet tillverkare av
plastpåsar på rulle tecknades i mars 2017. Produkten CE-märktes i maj
2017. CE-märkningen är en förutsättning för att bolaget fritt ska
kunna sälja produkten inom EU-marknaden. Det är också nödvändigt för
att SealWacs skulle kunna fullfölja installationen av den första
sålda sensorn. Nu i oktober 2017 lämnades patentansökan in till PRV.

Den första installationen hos kund befinner sig i slutfasen. Det är
viktigt att sensorn larmar först vid tillräckligt stora avvikelser,
så att dessa verkligen representerar undermåliga svetsar. Gränserna
för detta behöver utprovas.

Liknande utvärderingar kommer att behöva göras för ett antal olika
materialkvaliteter och produktionslinjer men när gränserna väl har
fastställts kommer dessa gränser att kunna tillämpas vid framtida
installationer.

Det är anledningen till att SealWacs har valt att först lansera
sensorn till ett antal svenska tillverkare, som redan uttryckt sina
intressen för att använda den nya tekniken. Diskussioner pågår med
ytterligare ett antal av dessa tillverkare.

För ytterligare information, se SealWacs hemsida, www.sealwacs.se
eller kontakta

Sören Sandström, VD, Telefon: +46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB,
Göteborgsvägen 74,
433 63 Sävedalen
Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-patentansokan-inlamnad,c23...
http://mb.cision.com/Main/11645/2365369/734849.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.