Du är här

2017-05-22

SealWacs: SealWacs Sensor nu CE-märkt

SealWacs meddelade den 11 maj att den första installationen av
bolagets sensor har inletts. I samma meddelande rapporterade bolaget
att samtliga tester i CE-märkningsprocessen hade klarats av och
utfallit till belåtenhet. Nu meddelar bolaget att man CE-märkt
företagets produkt "SealWacs Sensor". CE-märkningen är en
förutsättning för att bolaget fritt ska kunna sälja den nyutvecklade
sensorn över hela Europa. Diskussioner pågår med ytterligare
tillverkare, vilka indikerat att de vill vara med och utvärdera
sensorns funktion och möjligheter.

SealWacs utvecklingsingenjörer har nu avslutat arbetet med att
CE-märka "SealWacs Sensor". Det är en milstolpe i arbetet med att
utveckla och lansera produkten. CE-märkningen är en förutsättning för
att bolaget fritt ska kunna sälja produkten inom EU-marknaden. Det är
också nödvändigt för att SealWacs ska kunna fullfölja installationen
av den första sålda sensorn, enligt avtal undertecknat i mars 2017.

Det arbetet pågår för fullt. SealWacs utvecklingsingenjörer har bland
annat undersökt hur kunden önskar erhålla information om godkända och
icke godkända bottensvetsar. Utifrån dessa undersökningar anpassas nu
elektroniken och mjukvaran som krävs för att erhålla signal om
undermåliga svetsar på det sätt kunden önskar.

När den slutliga installationen av hela systemet har genomförts kommer
en fortsatt utvärdering att visa på lämpliga larmnivåer. För att
systemet ska fungera tillfredsställande krävs att sensorn larmar vid
tillräckligt stora avvikelser, så att dessa representerar undermåliga
svetsar. Risken finns annars att sensorn larmar vid för små
avvikelser och var gränserna för detta går, måste testas fram.

Liknande utvärderingar kommer att behöva göras för ett antal olika
materialkvaliteter och produktionslinjer men när gränserna väl har
fastställts kommer dessa gränser att kunna tillämpas vid samtliga
framtida installationer.

Det är anledningen till att SealWacs har valt att förlansera sensorn
till ett antal svenska tillverkare, som redan uttryckt sina intressen
för att använda den nya tekniken. Diskussioner pågår med ytterligare
ett antal av dessa tillverkare. Mer information om SealWacs planer
återfinns på bolagets nya hemsida www.sealwacs.se. Den nya hemsidan
har fått en mer modern utformning än den gamla hemsidan.

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-sensor-nu-ce-markt,c2271090
http://mb.cision.com/Main/11645/2271090/678012.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.