Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-05

SealWacs: SealWacs teckningsoptionsprogram avslutat

I samband med genomförandet av SealWacs företrädesemission, som
genomfördes i november 2015, erbjöd bolaget samtliga tecknare,
teckningsoptioner enligt nedanstående villkor. Eftersom aktiekursen
under teckningsperioden 1 april 2017- 30 juni 2017, aldrig överskred
10 SEK, tecknades endast 5 500 aktier till kursen 10 SEK.

SealWacs teckningsoptionsprogram har avslutats. Endast 11 000
teckningsoptioner, TO1, har utnyttjats till teckning av sammanlagt 5
500 aktier. Aktiekursen nådde inte upp till kursen 10 kronor, vilket
var den beslutade teckningskursen i optionsprogrammet.

Genom detta ökar antalet aktier från tidigare 3 074 770 aktier i
bolaget till 3 080 270 aktier. Aktiekapitalet ökade från tidigare 953
178,70 SEK till 954 883,70 SEK.

Styrelsen för SealWacs utreder nu alternativa sätt att finansiera upp
den fortsatta utvecklingen, främst den fortsatta
marknadsintroduktionen av den egenutvecklade "SealWacs Sensor" för
realtidsövervakning av kvaliteten hos svetsfogar vid tillverkning av
plastpåsar på rulle. Syftet med den nya metoden är att genom
omedelbart larm om undermåliga svetsfogar avsevärt minska kostnaderna
för kassationshanteringen i produktionen.

Utvärderingen av den första installationen av SealWacs sensor pågår i
samarbete med en ledande svensk plastpåstillverkare. I samband med
installationsprojektet genomförs utredningar av bland annat hur
sensorns funktion påverkas av olika materialval, om relevanta
larmnivåer, hur kunderna ska erhålla larm om avvikelser samt
presentation och lagring av produktionsdata. Genomförandet av dessa
utredningar kommer avsevärt att förenkla installationer i ytterligare
produktionslinjer hos såväl den aktuella kunden som hos framtida
kunder.

Inledningsvis bearbetas den svenska marknaden. Fler installationer är
att vänta när den första är genomförd och samtliga utredningar är
avklarade.

Villkor för det nu avslutade teckningsoptionsprogrammet i sammandrag
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner ägde rätt att, för två
teckningsoptioner, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10
kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner skulle
äga rum under perioden 1 april 2017- 30 juni 2017. Detta skulle ske
genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 juni
2017. Aktier beräknas bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner var
till den 26 juni 2017.

För ytterligare information, se SealWacs hemsida, www.sealwacs.se
eller kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-teckningsoptionsprogram-av...
http://mb.cision.com/Main/11645/2302741/696916.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.