Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

SealWacs: Stämmokommuniké

Igår, den 19 oktober, hölls extra bolagsstämma i SealWacs AB (publ).
Nedan följer det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig
majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission av
högst 3 080 270 aktier. För varje befintlig aktie erhålls en
teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny
aktie. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 160 540 kronor
före emissionskostnader. Avstämningsdag för fastställande av vilka
aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i
emissionen skall vara den 26 oktober 2017. Även annan kan teckna i
emissionen. För varje tecknad aktie skall erläggas 2,00 kronor
kontant.

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 31
oktober 2017 till och med den 14 november 2017. Teckning med stöd av
företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning
som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild
teckningslista. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för
teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå
på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens
registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt
ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan
stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare
därvid skall ske.

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare
som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen
den 26 oktober 2017. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i
förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. Detta kan innebära att
tilldelningen reduceras (dock ej lägre än minsta teckningspost om 1
000 aktier).

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig
för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker
tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. Detta kan innebära att
tilldelningen reduceras (dock ej lägre än minsta teckningspost om 1
000 aktier) eller helt uteblir.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat
emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sealwacs/r/stammokommunike,c2371878
http://mb.cision.com/Main/11645/2371878/739042.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.