Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-17

Seamless Distribution AB: Seamless överväger åtgärder för hållbar tillväxt

Styrelsen för Seamless Distribution AB meddelar idag att man överväger
att lägga fram förslag inom två områden i syfte att påskynda lönsam
tillväxt och i syfte att fokusera på de aktiviteter som bedöms
innebära högst sannolikhet för framgång.

Förslagen som övervägs är följande:

1. Avveckling av B2C-erbjudandet SEQR och ett förnyat fokus på
B2B-erbjudanden, där resultaten är både starka och accelererande.
Avveckling av B2C-erbjudandet SEQR görs företrädesvis i form av
försäljning eller avveckling.

2. För att finansiera tillväxten inom B2B och undanröja kostnaderna
inom B2C, överväger styrelsen att föreslå en nyemission, för
genomförande före utgången av 2017, med målet att tillföra bolaget
100mSek på följande indikativa villkor:

· Aktieägare i bolaget erhåller 1 teckningsrätt för varje aktie i
bolaget som innehas.

· 1 teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna 1 aktie för 1,80
SEK.

Styrelsens överväganden grundar sig på följande:

· Övervägandet att avveckla SEQR bygger på en grundlig analys av
konkurrensfördelar och faktorer av betydelse för högsta sannolikhet
för framgång. Genom att avveckla det kostnadskrävande B2C-erbjudandet
skulle bolaget både kunna tidigarelägga övergången till vinst och
fokusera på de aktiviteter där konkurrensfördelarna är mest uppenbara
och hållbara.

· Med ett rent B2B-fokus bedömer Seamless ledning och styrelse att
bolagets aktieägare skulle kunna dra fördel av en snabb tillväxt med
lägre risk.

· MeaWallet har visat resultat och har en accelererande pipeline.
MeaWallet bedöms förflytta sig mot sig mot en position med tydlig
vinst under 2018. Kapital från en företrädesemission avses främst att
användas för finansiering av ökad produktion och
försäljningskapacitet i MeaWallet.

· eProducts, som för närvarande är den verksamhet inom bolaget som
genererar störst intäkter, har omstrukturerats och skiftat fokus
efter en längre period av förluster. Under det nya ledarskapet och
med en uppdaterad produktportfölj ser vi en snabb rörelse mot vinst
och fortsatt hög avkastning på investerat kapital framöver.

· Efter en nyemission skulle Seamless förbättra en redan stark
balansräkning och besitta betydande realiserbara finansiella
tillgångar. Dessa medel skulle göra det möjligt för företaget röra
sig snabbare mot vinst och mot en hållbar produktion av positivt
kassaflöde.

Styrelsens överväganden kan i delar innefatta förhållanden som kan
kräva aktieägarnas godkännande. Styrelsen avser att inom två veckor
kort kalla till en extra bolagsstämma där de övervägda förslagen, där
så erfordras, kommer att presenteras mer ingående.

För ytterligare information, kontakta:
John Longhurst, styrelseordförande, john.longhurst@seqr.com, +46 8 564
878 00

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17
oktober 2017 kl. 08:50 CET.

Om Seqr
Seqr, standarden för mobila betalningar, som utvecklats av Seamless,
är en säker, snabb och enkel metod för att betala med mobilen. Det
enda användaren behöver göra är att skanna en QR-kod eller blippa vid
en NFC- terminal. Världen över går det att betala med Seqr vid 30
miljoner terminaler. Låga investerings- och transaktionskostnader för
handlaren har bidragit till att Seqr är den mest använda mobila
betallösningen i Europa. www.seqr.com

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och
system för mobla transaktioner. Verksamheten bedrives inom två
huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som
tillhandahålls under varumärkena SEQR© och MeaWallet™) aoch
distribution av e-produkter. www.seamless.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/seamless-distribution-ab/r/seamless-overvager-...
http://mb.cision.com/Main/4815/2369094/737311.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.