Du är här

2017-05-30

SEB: Ny undersökning visar starkt stöd för digitalisering av välfärdstjänster

SEB:s Välfärdsbarometer 2017 har kartlagt den svenska allmänhetens inställning
till digitalisering av välfärdens tjänster. Överlag är förhoppningarna stora
och attityden positiv.

* Sju av tio är nöjda med de digitala välfärdstjänster de använder idag.
* En majoritet av svenskarna, 51 procent, är positiv till en ökad
digitalisering av sjukvården.
* 55 procent är mycket eller ganska positiva till att personligen få sjukvård
eller läkarrådgivning med hjälp av digital teknik.
* Mest entusiastiska är svenskarna inför fler digitala lösningar på
utbildningsområdet, fyra femtedelar ser att det skulle vara till fördel.
Mest skeptiska är svenskarna till fler digitala lösningar inom
äldreomsorgen.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson kommenterar resultaten:

- Man kan gissa att allmänhetens positiva attityd handlar om förhoppningar om
att ny teknik ska tillföra nya funktioner, högre kvalitet och bättre
tillgänglighet. IT-verktygen ska på så sätt tillkomma utöver den vanliga
service som vi använder sedan tidigare. Här finns dock en svår avvägning att
göra eftersom det från vårdens utförare också finns en förhoppning om en stor
besparings- och effektiviseringspotential. Ska den förverkligas behöver de
digitala tjänsterna snarare ersätta än komplettera många av dagens befintliga
tjänster och personliga möten.

SEB:s Välfärdsbarometer visar samtidigt att gruppen med svag digital förmåga
är mer kritisk till digitaliserade välfärdstjänster.

* Bara en dryg tredjedel av dem med svag digital förmåga tycker att de
digitala välfärdstjänster de använder fungerar bra.

- När insatser görs för att infria digitaliseringens möjligheter på
välfärdsområdet, som att nå både förbättringar för brukarna och sänkta
kostnader, är det viktigt att gruppen med svag digital förmåga inte lämnas
efter. För att undvika att digitala klyftor skapas bör inte nya digitala
funktioner införas utan att ansträngningar också görs för att alla brukare
ska kunna njuta av fördelarna, kommenterar Jens Magnusson.

Den förväntade pensionsåldern har slutat stiga

SEB:s Välfärdsbarometer 2017 har också, för tionde året i rad, kartlagt när
svenskarna vill och förväntar sig att gå i pension. Under hela decenniet har
vi sett att den förväntade pensionsåldern har stigit. Nu har emellertid den
kurvan planat ut och den förväntade pensionsåldern har slutat stiga.

* 2017 förväntar sig svenskarna i snitt att sluta arbeta vid 66,5 år, samma
nivå som 2016.
* Den genomsnittliga önskade pensionsåldern är 63,7år, en liten tillbakagång
jämfört med 2016.

SEB:s Välfärdsbarometer 2017 konstaterar också att pessimismen om pensionerna
är utbredd.

* 50 procent tror att deras barns generation kommer att få det sämre än deras
egen generation när det gäller pensionen.
* 53 procent tror att den egna generationen kommer att få det sämre än deras
föräldrars generation när det gäller pension.
* Andelen som tror att de måste dra ner på kostnaderna redan inom sex månader
efter pensioneringen har ökat successivt.
* Förtroende för pensionerna når sin lägsta nivå sedan mätningar av
pensionsindex startade.

- För att stärka pensionerna, och tilltron till pensionssystemet, behövs
politiska åtgärder som uppmuntrar till ökad långsiktighet, bland annat till
ett förlängt arbetsliv och ett ökat sparande. Sker inte det riskerar både
attityderna till pensionsområdet och de faktiska ersättningsnivåerna till
blivande pensionärer, att fortsätta falla, kommenterar Jens Magnusson.

Trots svag uppgång i Välfärdsindex är Sverige klart efter övriga nordiska
länder

SEB:s Välfärdsbarometer redovisar även den årliga mätningen av förtroendet för
välfärdstjänsterna, SEB:s Välfärdsindex. Den visar att Sverige trots en svag
uppgång i år, fortfarande är klart efter de övriga nordiska länderna. Mest
nöjda i Norden är man i Norge. I Sverige är vi mest nöjda med tandvården och
minst nöjda med pensionerna och hjälpen att hitta ett nytt jobb om man skulle
bli arbetslös.

Läs hela rapporten här

--------------------------------------------------------------------------------
| För mer information kontakta Presskontakt |
| |
|Jens Magnusson, Privatekonom Frank Hojem, Presschef |
|070-210 22 67 08-763 99 47 |
|Jens.magnusson@seb.se frank.hojem@seb.se |
| |
| SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att |
|entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en |
|bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i |
|både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett |
|stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge |
|och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking |
|utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår |
|internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka |
|15 000 medarbetare. Den 31 mars 2017 uppgick koncernens balansomslutning till |
|2 927 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 800 miljarder kronor. Läs |
|mer om SEB påhttps://www.sebgroup.com/sv. |
--------------------------------------------------------------------------------

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1208/R/2108359/800790.pdf
Välfärdsbarometern 2017
http://hugin.info/1208/R/2108359/800795.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SEB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.