Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

SEB: SEB:s årsstämma 2019

Vid dagens årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) omvaldes Johan
H. Andresen, Signhild Arnegård Hansen, Samir Brikho, Winnie Fok, Sven Nyman,
Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg som
ledamöter i styrelsen. Lars Ottersgård och Anne Berner valdes som nya
ledamöter i styrelsen. Anne
Berner tillträder uppdraget den 1 juni 2019. Marcus Wallenberg omvaldes till
styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde utdelningen till en ordinarie utdelning om 6 kronor
(5,75) och en extraordinär utdelning om 50 öre per A och C aktie för 2018,
samt torsdagen den 28 mars 2019 som avstämningsdag för utdelning.

Styrelsens arvode fastställdes till 10 240 000 kronor, i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 3 100 000
kronor till styrelsens ordförande, 7 140 000 kronor att fördelas mellan
övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 980 000
kronor vardera till vice ordförandena och 740 000 kronor vardera till övriga
ledamöter.

Härtill kommer kommittéarvodet som fördelas enligt följande: Risk and Capital
Committee, 600 000 kronor till ordföranden och 375 000 kronor till annan
ledamot, Audit and Compliance Committee, 425 000 kronor till ordföranden och
265 000 kronor till annan ledamot samt Remuneration and Human Resources
Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan
ledamot.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan
ersättning till SEB:s verkställande ledning. Riktlinjerna är i
överensstämmelse med den svenska Finansinspektionens regelverk och den
svenska bolagsstyrningskoden samt i linje med det internationella
regelverket.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett vinstdelningsprogram för alla
medarbetare förutom bankens ledning, SEB Resultatandel 2019, ett SEB
Aktieprogram 2019 som omfattar cirka 1 000 ledande befattningshavare och
nyckelpersoner, samt ett SEB Villkorade Aktieprogram 2019 som omfattar cirka
1 000 anställda i valda affärsenheter.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens
egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktieprogrammen och
för kapitaländamål liksom förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta
om emission av konvertibler.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ernst&Young AB som revisor.
Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Hamish Mabon.

Besluten kan läsas i sin helhet påwww.sebgroup.com/sv

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Sven Nyman
och Jesper Ovesen till vice ordföranden i styrelsen. Medlemmarna i styrelsens
kommittéer utsågs och information om sammansättningen av kommittéerna hålls
tillgänglig påwww.sebgroup.com/sv.

Styrelsen beslutade också, med stöd av årsstämmans bemyndigande att besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade
program, att högst 50 600 000 aktier av serie A kan förvärvas och överlåtas.
Transaktionerna kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
årsstämman 2020.

Förvärven syftar till att möjliggöra för banken att överlåta de förvärvade
aktierna till deltagarna i utestående långfristiga aktiebaserade program. När
en eller flera deltagare i programmen påkallar lösen kommer banken att inom
ramen för styrelsens beslut förvärva aktier i den omfattning som erfordras
och omedelbart överlåta dessa till deltagaren eller deltagarna.

Återköpen kan endast ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade
kursintervallet och avslut kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i
enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s
webbplatswww.sebgroup.se/iratt uppdateras löpande.

---------------------------------------------------------------------
| För mer information kontakta Presskontakt |
|Christoffer Geijer, Chef Investor Relations Frank Hojem, Presschef |
|08-763 8319 08-763 9947 |
|christoffer.geijer@seb.se frank.hojem@seb.se |
---------------------------------------------------------------------
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att
entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en
bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i
både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett
stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland,
Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och
investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och
institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor
världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 december 2018 uppgick
koncernens balansomslutning till 2 568 miljarder kronor och förvaltat kapital
till 1 699 miljarder kronor. Läs mer om SEB påhttp://www.sebgroup.com/sv.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1208/R/2239657/882858.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SEB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.