Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-04

Sectra: Sectra och energibolag samarbetar för ökad säkerhet i samhällsviktiga IT-system

Linköping 4 april, 2016 - Sectra (STO: SECT B) har inlett ett
strategiskt samarbete med ett svenskt energibolag avseende ökad
säkerhet i kritiska IT-system. Samarbetet omfattar utveckling och
test av en övervakningstjänst för kontrollsystem (SCADA) inom
energidistribution.

Växande IT-användning och uppkoppling av IT-system mot Internet bidrar
till effektiviseringar i samhället och förenklar vår vardag.
Samtidigt innebär teknikutvecklingen att samhället och individerna
blir mer sårbara för mänskliga misstag, tekniska fel, dataintrång och
virusattacker. Sectra erbjuder sedan tidigare produkter och tjänster
för säker tele- och datakommunikation som används för att skydda den
mest känsliga och konfidentiella information som hanteras av
myndigheter och försvarsorganisationer i Europa. Nu lanserar bolaget
även tjänster för övervakning och säkerhetsanalyser för kunder inom
så kallad kritisk infrastruktur. Erbjudandet har utvecklats i
samarbete med aktörer i energisektorn.

- Energi- och vattendistribution är områden där vi, med Sectras unika
kompetens inom datasäkerhet och hotanalyser, ser en möjlighet att
bidra till samhällets stabilitet och trygghet. Vi utvidgar därför
erbjudandet inom säker kommunikation med analys- och
övervakningstjänster för dessa samhällsviktiga verksamheter. Tjänster
som gör att kunderna kan utnyttja den nya teknikens möjligheter utan
att utsätta sig för ökade risker, säger Torbjörn Kronander,
koncernchef och VD för Sectra AB.

En förutsättning för affärsutveckling och ökad effektivitet inom
energisektorn är att koppla ihop informationsbärande system,
exempelvis för fjärrstyrning, kontroll och affärsstyrning. Med
utökade informationsflöden förbättras möjligheterna till att fatta
välgrundade beslut och att effektivt underhålla IT-infrastrukturen.
Men detta ökande datautbyte ökar också sårbarheten och exponeringen
mot cyberhot.

Sectras tjänst för oberoende övervakning av så kallade SCADA-system,
det vill säga system för övervakning och styrning av processer inom
exempelvis eldistribution, ger indikation om det uppstår förändringar
i datatrafiken i dessa system. Sådana förändringar kan bero på
misstag och tekniska fel eller på att skadlig kod kommit in i
systemet vilket kräver åtgärd för att undvika att verksamheten
påverkas. I allvarliga fall kan sådana händelser orsaka driftsstopp
vilket kan ge ödesdigra effekter på samhället.

Mer information om Sectras möjligheter att bidra till ett tryggare och
stabilare samhälle: Sectras koncernchef kommenterar den senaste
tidens nyheter inom cybersäkerhet
(http://communications.sectra.com/news-and-media/press-releases/reap-the-...)

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems
(http://www.flickr.com/photos/sectramedicalsystems)

Om Sectra

Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation.
Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Sectra
hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter
och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information.
Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag
har Sectra dotterbolag i 14 länder och säljer genom samarbete med
partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2014/2015
till 961 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer
information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom området säker kommunikation utvecklar och levererar Sectra
effektiva lösningar till myndigheter, försvar och samhällsfunktioner
i Europa. Lösningarna möjliggör att organisationen och den enskilda
användaren kan upprätthålla en kontinuerlig säker kommunikation.
Sectras lösningar är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO
och banar väg för säker kommunikation som bidrar till en säker och
stabil värld.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sectra/r/sectra-och-energibolag-samarbetar-for...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.