Du är här

2017-05-30

Sectra: Sectras bokslutskommuniké 2016/2017: Hög kvalitet och kundnöjdhet ökar lönsamheten, styrelsen föreslår inlös...

Linköping den 30 maj, 2017 - Medicinteknik- och
cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B)
redovisar positiva trender för koncernens omsättning och
rörelseresultat under sitt fjärde kvartal 2016/2017.
Resultatutvecklingen följer Sectras traditionella säsongsmönster, med
huvuddelen av resultatinhämtning under slutet av räkenskapsåret.
Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med
bibehållen rörelsemarginal och Sectras finansiella nyckeltal
2016/2017 överträffar koncernens målnivåer. Mot bakgrund av den goda
utvecklingen och bolagets starka finansiella position har styrelsen
och vd beslutat att föreslå årsstämman att 4,50 kronor per aktie
överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Räkenskapsåret i siffror

· Orderingången uppgick till 1 177,7 MSEK (1 322,0). För
räkenskapsåret ligger orderingången 3,2 procent över
nettoomsättningen för samma period.

· Nettoomsättningen uppgick till 1 140,9 MSEK (1 073,6), vilket
motsvarar en ökning med 6,3 procent. Justerat för
valutakursförändringar var tillväxten oförändrad 6,3 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 21,1 procent till 200,4 MSEK (165,5),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,6 procent (15,4). Justerat
för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 19,2 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 235,2
MSEK (185,9).

Kvartal 4 i siffror

· Orderingången uppgick till 349,6 MSEK (447,8).
· Nettoomsättningen uppgick till 340,8 MSEK (315,1), vilket
motsvarar en ökning med 8,2 procent. Justerat för
valutakursförändringar ökade omsättningen med 6,6 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 29,0 procent till 74,8 MSEK (58,0),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,9 procent (18,4). Justerat
för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 27,1 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 60,2
MSEK (62,1).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

- När jag ser tillbaka på räkenskapsåret 2016/2017 är jag mest glad
över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen
över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare
nöjda, och sedan få betalt för det. Marknadens omdömen om Sectra
visar på hög kvalitet i våra leveranser, oavsett var i världen
kunderna finns eller med vilka av våra lösningar de arbetar. Den höga
kundnöjdheten är ett resultat av vårt målinriktade arbete att förstå
kundernas miljö och vår kultur där vår fantastiska personal verkligen
bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.

- Vinsten ökade trots att vi har belastat resultatet med flera
långsiktiga satsningar för framtida tillväxt. I takt med att
marknaderna mognar kommer förhoppningsvis flera av dessa aktiviteter
att bidra signifikant till tillväxten. På kort sikt är dock Sectras
tillväxt mest beroende av försäljningen inom vårt största område
Imaging IT Solutions och där nådde orderingången inte riktigt upp
till önskade nivåer det senaste året. Bland annat beror detta på
utvecklingen i Storbritannien med sjunkande pundkurs och en krympande
marknad i lokal valuta, samt att vi i några länder nu har så stor
marknadsandel inom huvudområdet medicinska IT-system (PACS) för
radiologi att vi där har svårt att växa i samma takt som tidigare.
Ser vi emellertid till exempelvis USA, där Sectra än så länge har en
relativt liten marknadsandel och därför stor potential, så växer
orderingången kraftigt. För att skapa utrymme för ytterligare
tillväxt inom Imaging IT Solutions satsar vi dessutom på egen
etablering i ett par nya länder, Frankrike och Kanada. Vi räknar dock
inte med att se någon större effekt av detta förrän om några år, då
vi arbetar i en långsam bransch.

- Mot bakgrund av den senaste tidens globala cyberattacker är vår
företagskultur, där kundens behov alltid har högst prioritet, och vår
kombination av nischområden en styrka. Både sjukvård och
cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar
möjligheter för företag som Sectra. Vi är väl positionerade på dessa
marknader och vi verkar inom segment där ett starkt varumärke, som
Sectras, är en viktig och avgörande faktor. Jag har därför goda
förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva
utvecklingen under kommande år.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad
bokslutskommuniké.

Presentation av bokslutskommunikén

Presentationen kommer att hållas av Torbjörn Kronander, koncernchef
och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Marie
Ekström Trädgård, vd Imaging IT Solutions och vice vd Sectra AB
kommer att närvara och besvara efterföljande frågor. Presentationen
hålls på engelska.

Tid: 30 maj 2017, kl. 12:00

Plats: Operaterrassen, Stockholm

Anmäl deltagande här: www.financialhearings.com/event/6797

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast

Här kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
30 maj, 2017, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems
(http://www.flickr.com/photos/sectramedicalsystems)

Om Sectra AB
Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets
kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att
tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att
effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda
samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och
har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14
länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen.
Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1 141 Mkr. Sectra (STO:
SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök
www.sectra.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sectra/r/sectras-bokslutskommunike-2016-2017--...
http://mb.cision.com/Main/1263/2275557/680856.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.