Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Sectra: Sectras niomånadersrapport 2018/2019: Sectra växer med nöjda kunder - topprankas för sjätte året i rad

Pressmeddelande - Linköping den 6 mars, 2019 - Medicinteknik- och
cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/investor)
(STO: SECT B) växer på marknaderna för medicinsk IT och
cybersäkerhet. Framgångarna bygger på hög kundnöjdhet och har sin
grund i bolagets företagskultur, innovation och långsiktighet. Med
samtliga finansiella mål uppfyllda prioriterar Sectra för närvarande
tillväxt i befintliga produktområden och marknader.

Niomånadersperioden i siffror

· Orderingången ökade 3,6 procent till 1 027,9 MSEK (992,3).
· Nettoomsättningen ökade med 11,0 procent till 975,1 MSEK (878,6).
Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 6,1
procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 150,4 MSEK (155,4), vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 15,4 procent (17,7). Justerat för
valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 11,5 procent.

· Resultatet före skatt ökade 12,5 procent till 152,7 MSEK (135,7).
· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 173,5
MSEK (120,8).

Kvartal 3 i siffror

· Orderingången ökade 15,6 procent till 390,7 MSEK (337,9). Av
orderingången under kvartalet uppskattas 60-70 procent avse
fakturering inom 12 månader efter kvartalets utgång.

· Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent till 341,6 MSEK (300,1).
Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 9,0
procent.

· Rörelseresultatet ökade 8,6 procent till 55,7 MSEK (51,3), vilket
motsvarar en rörelsemarginal på 16,3 procent (17,1). Justerat för
valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 0,2 procent.

· Resultatet före skatt ökade 23,3 procent till 55,5 MSEK (45,0).
· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 75,8
MSEK (46,1).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

- Vi växer som företag genom att göra våra kunder framgångsrika. Med
samtliga ekonomiska mål uppfyllda och ett starkt kassaflöde är
ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Hög kundnöjdhet, bra
lönsamhet och långa kundkontrakt ger en stadig grund för vår framtida
tillväxt.

- Våra kundnöjdhetsmätningar visar fortsatt höga resultat. För sjätte
året i rad har vår IT-lösning för att hantera radiologibilder, Sectra
PACS, rankats nummer ett av större amerikanska kunder. Nöjda kunder
är ett bevis för att vi lyckas och jag är oerhört stolt över denna
utmärkelse. Vi har fantastiska produkter, men främsta styrkan är ändå
kundernas upplevelse av våra produkters stabilitet, våra medarbetare
och företagskulturen.

- En för Sectra mycket positiv utveckling är de ökande synergierna
mellan IT-säkerhet och medicinsk IT. Sjukhus och hälsovård har blivit
mer och mer utsatta för databrott och intrång. Att ha dessa
affärsområden under samma tak är en styrka och skiljer oss från
konkurrenterna. Här är Sectra unikt. Vi ser också ett starkt ökande
intresse för digital patologi som växer snabbt och där har vi den
senaste tiden tagit många strategiskt viktiga order i Europa. Även
här har Sectra en unik styrka i och med att vi kan leverera system
som klarar både radiologi och patologi i ett enda system. Något som
sparar kostnader och ökar effektiviteten hos våra kunder.

- Vårt finansiella fokus ligger fortsatt på långsiktig tillväxt, där
vi ser de två målen soliditet och rörelsemarginal som hygienfaktorer.
Vi ska återinvestera den vinst vi genererar över 15 procent operativ
marginal i tillväxtmöjligheter - en strategi som historiskt varit
mycket lyckosam för Sectras aktieägare.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad
delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander,
koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO
Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 6 mars 2019, kl. 10:00.

För att delta, följ via webben www.sectra.com/irwebcast, eller ring in
på:

SE +46850558354

UK +443333009271

US +16467224902

En inspelad version kommer efteråt att finnas tillgänglig på
www.sectra.com/irwebcast.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6
mars 2019, kl. 08:15 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems
(http://www.flickr.com/photos/sectramedicalsystems)

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och
myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga
information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare
samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i
Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer
genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick
helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida:
www.sectra.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sectra/r/sectras-niomanadersrapport-2018-2019...
https://mb.cision.com/Main/1263/2757109/1002634.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.