Du är här

2017-09-12

Sectra: Sectras tremånadersrapport 2017/2018: Tillväxt och ökat rörelseresultat

Linköping den 12 september, 2017 - Medicinteknik- och
cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/investor) (STO:
SECT B) ökar nettoomsättningen, rörelseresultatet och kassaflödet
jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bolagets finansiella
fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen
rörelsemarginal och Sectras finansiella nyckeltal ligger fortsatt
över koncernens målnivåer.

Kvartal 1 i siffror

· Orderingången ökade 0,9 procent till 227,6 MSEK (225,5).
· Nettoomsättningen uppgick till 265,1 MSEK (230,5), vilket
motsvarar en ökning med 15,0 procent. Justerat för
valutakursförändringar ökade omsättningen med 15,4 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 38,0 procent till 44,3 MSEK (32,1),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7 procent (13,9). Justerat
för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 38,9 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 24,3
MSEK (17,6).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

- Sectras verksamhetsområden fortsätter att utvecklas och trenden för
koncernens finansiella utfall är positiv. Vårt affärsområde Imaging
IT Solutions inledde väsentligt bättre än jämförelsekvartalet, men vi
kan inte dra några stora slutsatser baserat på utfall för enskilda
kvartal. Omsättningen ökade även inom Secure Communications, främst
kopplat till utvecklingsuppdrag och produkter för säker
kommunikation. Affärsområdets nysatsning inom cybersäkerhet för
kritisk infrastruktur har än så länge inte någon substantiell
omsättning, men vi har tagit flera strategiska affärer och växer inom
energisektorn i Norden.

- Orderingången nådde inte riktigt upp till önskade nivåer och vi får
fortsatt fokusera på tillväxt. I många av de marknader där Sectra
finns har vi så stor marknadsandel att tillväxten är begränsad. Detta
gäller dock inte USA, där vi utöver hög kundnöjdhet har en relativt
liten marknadsandel. Det senaste året har vi fått förtroende från
flera framstående vårdgivare i USA och jag ser fortsatt goda
affärsmöjligheter framför oss på den amerikanska marknaden. För att
kunna växa långsiktigt behöver vi även öppna nya marknader och
kanaler. Vi har under det senaste året etablerat oss i två nya
länder, Frankrike och Kanada.

- Kundernas behov av de lösningar vi tillhandahåller är fortsatt god
och jag ser inga förändringar i de underliggande trenderna på
marknaderna. Vi har en stabil grund med stor andel långa kundkontrakt
och mer än hälften av omsättningen utgörs av återkommande intäkter.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad
delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander,
koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO
Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 12 september 2017, kl. 10:00.

För att delta ring in på:

SE: +46 8 56642690

UK: +44 2030089802

US: +1 8557532235

Rapportpresentationen kan även följas live online:
www.sectra.com/irwebcast. På denna adress kommer även en inspelad
version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
12 september, 2017, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems
(http://www.flickr.com/photos/sectramedicalsystems)

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och
myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga
information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare
samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i
Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 15 länder och säljer genom
samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick
helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida:
www.sectra.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sectra/r/sectras-tremanadersrapport-2017-2018-...
http://mb.cision.com/Main/1263/2344329/720991.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.