Du är här

2018-09-04

Sectra: Sectras tremånadersrapport 2018/2019: Framgångar i USA bidrar till ökad orderingång

Pressmeddelande - Linköping den 4 september, 2018 - Medicinteknik- och
cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/investor) (STO:
SECT B) redovisar ökad orderingång, nettoomsättning och vinst.
Samarbeten med nya och befintliga kunder bidrar till den goda
utvecklingen och de finansiella nyckeltalen överträffar koncernens
målnivåer. Samtidigt pågår framtidssatsningar i nya marknader och nya
produktområden som belastar resultatet, men som kan förväntas bidra
positivt inom något eller några år.

Kvartal 1 i siffror

· Orderingången ökade med 25,9 procent till 286,5 MSEK (227,6). Av
orderingången under kvartalet uppskattas 48-58 procent avse
fakturering inom 12 månader efter kvartalets utgång.

· Nettoomsättningen ökade med 15,5 procent till 306,1 MSEK (265,1).
Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 11,5
procent.

· Rörelseresultatet ökade med 4,5 procent till 46,3 MSEK (44,3),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,1 procent (16,7). Justerat
för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 1,6
procent.

· Resultatet före skatt ökade 48,6 procent till 42,8 MSEK (28,8).
Utfallet påverkas av förbättringar i finansnettot till följd av
valutakursförändringar, främst USD.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 19,4
MSEK (24,3).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

- Trenden för orderingång och omsättning är fortsatt positiv.
Orderboken är välfylld och samtliga verksamhetsområden visar
omsättningsökning. Vi har även medvind från valutakursutvecklingen
jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket framför allt
har stor effekt på finansiella poster. Vi har ökat satsningarna på
den amerikanska kontinenten och även i nya produktområden samt nya
geografiska marknader. Detta belastar resultatet, men på längre sikt
bedöms satsningarna ge god avkastning. Kassaflödet belastades av
flera omfattande avtal som vi har ingått med kunder inom Imaging IT
Solutions och Secure Communications under det senaste året och som
inledningsvis drar mer utgifter än de genererar inkomster.

- Inom Imaging IT Solutions är USA för närvarande vår mest spännande
tillväxtmarknad och där har vi inlett räkenskapsåret med
beställningar från nya välrenommerade kunder, bland andra Stanfords
universitetssjukhus i Kalifornien och sjukhuskedjan Sanford Health
som framför allt verkar i North och South Dakota. Avtalen med så
stora och respekterade kunder stärker Sectras marknadsposition och
ger bra referenser för framtiden.

- Hög kundnöjdhet, nytta för samhället och framtidssatsningar är vår
bas för långsiktig framgång. Jag har därför goda förhoppningar
gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen
framöver.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad
delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander,
koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO
Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 4 september 2018, kl. 10:00.

För att delta, ring in på:

SE +46 8 5664 2662

UK + 44 20 3008 9806

US +1 855 753 2235

Rapportpresentationen kan även följas live online:
www.sectra.com/irwebcast. På denna adress kommer även en inspelad
version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4
september 2018, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems
(http://www.flickr.com/photos/sectramedicalsystems)

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och
myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga
information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare
samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i
Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer
genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick
helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida:
www.sectra.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sectra/r/sectras-tremanadersrapport-2018-2019-...
http://mb.cision.com/Main/1263/2607164/902240.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.