Du är här

2018-07-27

Securitas: Securitas AB Delårsrapport januari-juni 2018

APRIL-JUNI 2018
· Försäljning 25 466 MSEK (23 031)
· Organisk försäljningstillväxt 7 procent (3)
· Rörelseresultat före avskrivningar 1 286 MSEK (1 137)
· Rörelsemarginal 5,0 procent (4,9)
· Vinst per aktie 2,28 SEK (1,89)
· Kostnadsbesparingsprogram initierat i Security Services Europe

JANUARI-JUNI 2018
· Försäljning 48 822 MSEK (45 522)
· Organisk försäljningstillväxt 7 procent (3)
· Rörelseresultat före avskrivningar 2 377 MSEK (2 193)
· Rörelsemarginal 4,9 procent (4,8)
· Vinst per aktie 4,17 SEK (3,62)
· Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,07 (0,13)

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Den organiska försäljningstillväxten var stark och uppgick till 7
procent (3) under det första halvåret, med starka
marknadsförutsättningar i hela koncernen. Vi drar nytta av
framgångsrika försäljningsaktiviteter i kombination med ett mycket
högt bibehållande av kundkontrakt. De affärsmässiga förutsättningarna
under det andra kvartalet liknar de i det första kvartalet med goda
makroekonomiska förutsättningar på våra huvudmarknader. Vi bedömer
att vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt, och vår
förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar är en
konkurrensfördel.

Rörelsemarginalen förbättrades till 4,9 procent, supporterad av
Nordamerika och Iberoamerika, medan Europa gick ned något. Vinst per
aktie förbättrades med 15 procent justerat för
valutakursförändringar. Denna tillväxt baserades på en stark
utveckling av vår affär och påverkades också av den nya
skattelagstiftningen i USA i december 2017.

Under det första halvåret hade vi ett starkt fokus på pris- och
löneekvationen och vi lyckades balansera löneökningar med
prisökningar. Vi fortsätter att driva vår strategi med att erbjuda
våra kunder säkerhetslösningar innehållande teknik också som ett sätt
att neutralisera högre löneinflation. Försäljningen av
säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet växte med 20 procent
jämfört med det första halvåret 2017 och representerade 20 procent av
den totala försäljningen. Under det andra kvartalet slutförde vi
förvärvet av Kratos Public Safety and Security, en topp 10
systemintegratör i USA. Vi ser fram emot att välkomna teamet från
Kratos och teamen från de tidigare kommunicerade förvärven av
Automatic Alarm och Alphatron och förstärka vårt teknikkunnande på
dessa marknader.

Vi har initierat ett kostnadsbesparingsprogram i Security Services
Europe som kommer att genomföras under det andra halvåret 2018. Vi är
inte nöjda med rörelsemarginalen i affärssegmentet och vi har
identifierat ett antal förbättringsområden som kommer att bidra till
rörelseresultatet i affärssegmentet. Omstruktureringskostnaderna
beräknas uppgå till 200-250 MSEK och kommer att redovisas i det
tredje kvartalet 2018 som en jämförelsestörande post. Den förväntade
återbetalningstiden är cirka 2 år och besparingarna kommer att synas
i det fjärde kvartalet 2018 men mest under 2019.

Detta är mitt första hela kvartal som VD och koncernchef. Securitas
befinner sig på en positiv och spännande resa och jag har fortsatt
att träffa våra team och kunder i våra regioner för att diskutera vår
position och de kort- och långsiktiga möjligheter som vi har
tillsammans. Securitas har en stark marknadsposition, våra kunder
tror på vår väg framåt och vi är i en bra position för att driva
lönsam tillväxt. Vi har en solid plattform och kommer att accelerera
omvandlingen. Vi kommer att fortsätta att investera och omstrukturera
för att driva digitaliseringen och modernisera våra
informationssystem och färdigheter. Med intelligent säkerhet kommer
vi att kunna öka värdet för våra kunder genom bättre
säkerhetslösningar. Dessa områden är viktiga i vårt fortsatta arbete.

Vi har god tillväxt och marknadsförutsättningar genom hela vår
verksamhet och jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med
Securitas alla fantastiska medarbetare och våra kunder när vi
fortsätter att leda omvandlingen av den globala säkerhetsbranschen.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef
PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den
27 juli 2018 kl 14.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus
Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och
svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via
Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet,
vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: +?1 855 269 2605
Sverige: +?46 8 519 993 55
Storbritannien: +?44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk:
www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av
ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på
www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,
+ 46 761167443

OM SECURITAS
Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet och erbjuder
säkerhetstjänster i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Afrika,
Mellanöstern, Asien och Australien. Organisationen är platt och
decentraliserad och har tre affärssegment: Security Services North
America, Security Services Europe och Security Services
Ibero-America. Securitas har kunder inom många olika branscher och
kundsegment och kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på
hörnet till globala mångmiljardföretag. Säkerhetslösningar baserade
på kundens behov skapas genom olika kombinationer av stationär
bevakning, mobil bevakning och fjärrövervakning, elektronisk
säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för
företag. Securitas kan hantera varje kunds unika och specifika
utmaningar på säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar
efter de behov som finns i just den kundens bransch. Securitas har
mer än 345 000 medarbetare på 56 marknader. Securitas är börsnoterat
i Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13.00 fredagen den 27
juli 2018.

Securitas AB (publ.)?P.O. Box 12307, S-102 28 Stockholm, Sweden?Corp.
ID no: 556302-7241 Visiting address: Lindhagensplan 70?Telephone: +46
(0) 10 470 30 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/securitas/r/securitas-ab-delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/1062/2582398/883916.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.