Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-30

Selena Oil & Gas Holding AB: Selena Oil & Gas Holding AB (Publ) Publicering av Rapport för 1:a kvartalet 2014

Förändrad bedömning av
Bolagets ekonomiska resultat för 12-månadersperioden som avslutades den 31
december 2013

EBITDA för första kvartalet 2014 uppgick till SEK 1,929 M jämfört med SEK
2,239 M under första kvartalet 2013. Nettoresultatet är en förlust om SEK –
0,05 M jämfört med Q1 2013 då Bolaget rapporterade en förlust om SEK -1,644
M.

Bolaget rapporterar inga intäkter från produktion eller försäljning av råolja
under kvartal 1, 2013 som en följd av det tillfälliga avbrott som redovisades
i pressmeddelande den 12 augusti, 2013. Bolaget förväntas kunna redovisa
produktion och inkomster från försäljning av råolja i sin Q2 rapport 2014.

Efter publiceringen av Bokslutsrapport 2013 den 28 februari 2014, har Bolaget
omprövat sitt tidigare rapporterade 12 månaders nettoresultat för helåret
2013 och Bolagets finansiella ställning per den 31 december 2013. Detta
innebär att Bolaget kommer att göra justeringar i tidigare redovisade
uppgifter vilka kommer att presenteras i Bolagets Årsredovisning för 2013 som
publiceras inom kort. Specifikt gäller justeringen Bolagets nettoresultat,
där nettoförlusten för 2013 uppgår till SEK 15,696 M (tidigare rapporterat:
SEK 20,579 M, skillnad SEK 4,883 M). Moderbolagets totala tillgångar vid
utgången av 2013 justeras så att dessa uppgår till SEK 91,369 M (tidigare
rapporterat: SEK 170,0 M, en minskning med SEK 78,632 M).

Mer detaljerade förklaringar av avvikelserna kommer att framgå i Bolagets
Årsredovisning för 2013 och i denna kommer justeringarna att särskilt
beskrivs under not 6.

Den fullständiga rapporten för första kvartalet bifogas till denna detta
pressmeddelande, och publiceras också påwww.selenaoil.com.

För mer information kontakta:

Magnus Stuart, CEO

+46 706 211 350

Selena Oil&Gas Holding AB (publ) (tidigare Emitor Holding AB) är verksamt inom
exploatering, produktion och transport av olja och gas i Volga-Ural regionen
i Ryssland, med Perm som centrum. Bolagets aktier är tillfälligt inte föremål
för publik handel, men Bolaget följer alla regler, praxis och policy som om
Bolaget skulle ha varit föremål för notering. Selena Oil&Gas Holding AB är i
en process för att söka ny publik notering Mangold Fondkommission fungerar
liksom tidigare som företagets rådgivare för publik information.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.