Du är här

2018-07-17

SEMCON: SEMCON DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

Kommentar från koncernchef Markus Granlund:
Jag imponeras av det stora engagemanget hos mina medarbetare, som
tillsammans med våra kunder gör skillnad för människor runtom i
världen - varje dag. Värdet och nyttan vi bidrar med till våra kunder
och slutanvändare avspeglar sig också i vårt finansiella resultat. Vi
avslutar första halvåret med ett bra andra kvartal där vi mer än
fördubblar rörelseresultatet jämfört med samma kvartal föregående år.

Fler kunder ser potentialen att sänka sina totala kostnader och öka
sin konkurrenskraft genom ett mer omfattande samarbete med Semcon. Vi
har under kvartalet tecknat ett antal nya ramavtal med kunder såsom
SKF, Trafikverket, Siemens Industrial Turbomachinery, Essity,
Stockholms läns landsting och Getinge, vilket ger oss en bra position
för framtiden.

Affärsområdet Engineering Services fortsätter att väsentligt förbättra
sitt resultat. Resultatförbättringen är en följd av en högre
produktivitet och kostnadseffektivitet samtidigt som vi har förfinat
våra erbjudanden och effektiviserat vår arbetsmodell. Efterfrågan på
våra tjänster är god och det är glädjande att vi tar nya affärer med
digitaliseringsfokus inom flera olika branscher, såsom autonoma
fordon, industri 4.0 och energisektorn. Där kan vi utnyttja våra
kompetenser inom bland annat artificiell intelligens [AI] och
användarupplevelser (UX) tvärfunktionellt. I Norge har vi också hög
aktivitet med stor kompetens inom uppkopplade produkter där nya
större samarbeten initierats och lönsamheten förbättrats.

Resultatet för affärsområdet Product Information hittills i år är på
lägre nivåer jämfört med samma period föregående år. Det beror främst
på minskade volymer, då ett par stora kunder omlokaliserat sin
produktion av eftermarknadsinformation avseende den asiatiska
marknaden. Även om nya affärer ännu inte har lyckats kompensera fullt
ut, så förväntar vi oss en successiv resultatförbättring under andra
halvåret i enlighet med vår tidigare kommunikation. Vi har nyligen
tecknat ett nytt samarbetsavtal med en global maskintillverkare och
har utökat samarbeten inom telekombranschen med fokus på Managed
Service-leveranser. Förvärvet av Haas-Publikationen i Tyskland
positionerar oss väl mot järnvägsindustrin där vi har identifierat
ett stort antal affärsmöjligheter.

Sammanfattningsvis gör vi ett finansiellt starkt andra kvartal för
koncernen jämfört med föregående år och vi tror på en fortsatt
positiv resultatutveckling under kommande halvår även om tredje
kvartalet är säsongsmässigt svagt. Arbetet med våra
marginalförstärkande åtgärder fortsätter. Likaså vår ständiga
prioritering att skapa en inspirerande och attraktiv arbetsplats för
våra passionerade medarbetare.

Andra kvartalet

· Rörelsens intäkter uppgick till 479 Mkr (447) och den organiska
tillväxten blev 5 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 21 Mkr (10), vilket gav en
rörelsemarginal på 4,3 procent (2,1)

· Resultat efter skatt uppgick till 16 Mkr (8)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,87 kr (0,42)
Januari-juni

· Rörelsens intäkter uppgick till 948 Mkr (922) och den organiska
tillväxten blev 2 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 61 Mkr (50), vilket gav en
rörelsemarginal på 6,4 procent (5,4)

· Resultat efter skatt uppgick till 46 Mkr (38)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,55 kr (2,09)
· Soliditeten uppgick till 57 procent (55)
Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 17 juli, 2018, kl. 08.00 (CEST).

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Strömberg, finanschef, Semcon
Tel: +46 (0) 70-835 44 80 Email: bjorn.stromberg@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter
baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från
slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet
mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta
för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna
fordon, industri, energi och life science. Med över 2000
specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela
produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till
design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och
har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte
koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com
(https://semcon.com/sv/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/semcon/r/semcon-delarsrapport-januari-juni-201...
http://mb.cision.com/Main/1934/2576152/879324.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.