Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

SensoDetect AB: Kommuniké från Årsstämman i Sensodetect AB (publ.)

Årsstämman 2017 i Sensodetect AB (publ) hölls igår den 15 maj 2017
varvid aktieägarna fattade följande beslut. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i Sensodetect AB (Publ.).

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt
årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp
(oförändrat från föregående år) för var och en av styrelseledamöterna
som (direkt eller indirekt) innehar mindre än 1 procent av totalt
antal aktier i bolaget medan något styrelsearvode inte ska utgå till
de styrelseledamöter som (direkt eller indirekt) innehar 1 procent
eller mer av totalt antal aktier i bolaget samt att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisor

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra
företag vilka stämman konstaterades vara förenliga med
styrelseuppdraget.

Beslutades dels omval av styrelseledamöterna Per-Ola Rosenqvist och
Sören Nielzén, dels nyval av Jan Andersson, Adam Schatz, Konstantin
Lebediev och Jonas Eberhard.

Stämman beslutade om nyval av Jan Andersson som styrelseordförande.

Vidare har styrelsen föreslagit omval av bolagets revisor Ola
Bjärehäll, PWC, fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner och
incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta
om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman,
se bolagets hemsida eller under nyheter på Aktietorgets hemsida.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen
utser att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut
som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

Om Sensodetect AB (Publ.)

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens
reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga
avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet
är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för
sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är
sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt
laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0705-424600

e-post: jo@sensodetect.com

Pär H Henriksson

Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 070-547 09 85

E-post: per@henriksson.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-s...
http://mb.cision.com/Main/11594/2266734/675145.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.