Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-15

SensoDetect AB: SensoDetect - Studie på depression och effekt av behandling publicerad med lovande resultat och i linje med...

Studien har fokuserat på att dels kunna upptäcka depression hos
patienter men även att se på effekten av behandling i form av
medicinering med Citalopram. Studien visar att SensoDetect BERA kan
urskilja med en hög statistisk signifikans patienter med depression
och redan efter ca 1 vecka urskilja effekten av behandlingen vilket
är unikt och helt i linje med Socialstyrelsen uttalade
förbättringsmål.

Studien är en viktig del i den utveckling som SensoDetect arbetar med
för både tester för initial bedömning av psykisk ohälsa och för val
av medicinering och kontroll av dess effekt.

"Depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna och
drabbar människor i alla åldrar. Risken att insjukna i en depression
är cirka 36 procent för kvinnor och 23 procent för män [7].
Uppskattningsvis drabbas cirka 25 procent av befolkningen av ett
ångestsyndrom, och hos vuxna är det två till tre gånger så vanligt
hos kvinnor jämfört med män. Bland barn innan puberteten förekommer
ångestsyndrom hos cirka 10 procent och är lika vanliga hos pojkar som
hos flickor. Många av de som drabbas av depression eller ångest är i
arbetsför ålder. Diagnoser inom depressions- och ångestområdet
(inklusive anpassningsstörning och reaktion på svår stress) ligger
bakom cirka 90 procent av alla sjukskrivningar på grund av psykisk
ohälsa i Sverige [8]. Både när det gäller depression och
ångestsyndrom finns skiftande allvarlighetsgrader, men även vid
mindre allvarlighetsgrad innebär tillståndet ofta att personen får
försämrad livskvalitet och svårigheter att klara såväl vardags- som
arbetsliv. Även närståendes liv kan påverkas i hög utsträckning. Det
är därför viktigt med adekvat och tidig behandling för att så långt
möjligt förhindra funktionsnedsättning, risk för långvarig sjukdom
och återinsjuknande.", Socialstyrelsens riktlinjer för Depression och
ångest, 20171204

Detta är ett uttalat mål även för Socialstyrelsen i Sverige då man ser
ett tydligt problem med bland annat ökad utskrivning av läkemedel.
Vikten av att kunna följa upp och ge svar på önskad effekt är svårt
inom en väldigt stor grupp av patienter speciellt inom psykiatrin och
därför är det viktigt att kunna följa upp snabbt så att påverkan på
både patient, miljö och samhällets kostnader minimeras.

Socialstyrelsen utvärdering identifierade också ett antal
förbättringsområden, såsom att

"· ta fram rutiner för tidig upptäckt och behandling av kroppsliga
sjukdomar hos personer med psykisk ohälsa

· ta fram rutiner för suicidriskbedömningar

· öka tillgången till evidensbaserad psykologisk behandling

· ta fram rutiner för tidig upptäckt och diagnostik av psykisk ohälsa

· öka uppföljningen av behandling", ur Socialstyrelsen riktlinjer för
depression och ångest, 20171204

I Studien som gjorts konstateras att man hittat markörer för att
tydligt kunna identifiera depression det vill säga gör en "tidig
upptäckt och stöd till diagnostik av psykisk ohälsa". Man konstaterar
även att det mycket snabbt går att se effekten av behandlingen vilket
även det sammanfaller mycket väl med Socialstyrelsen punktlista, "öka
uppföljningen av behandling".

"En elektrofysiologisk markör för depression har identifierats genom
denna studie. Den separerar depressiva individer från friska med hög
statistisk signifikans. Genom att kombinera ABR-resultat från flera
komplexa stimuli konstruerades en andra markör som möjliggjorde
detektering av effekter av behandling med Citalopram efter endast en
vecka. Studien är en utgångspunkt för vidare utveckling som
kommenteras i diskussionen. Det slutliga målet är att uppnå en metod
för diagnos och behandlingskontroll. Ett objektivt bidrag för dessa
ändamål inom psykiatrin skulle vara till stor nytta.", citat från
ACTA PSYCHOPATHOLOGICA ISSN 2469-6676, Depressive State and Auditory
Brainstem Response a Tentative Future Method for Diagnosis and
Pharmacological Control of Depression av Jens Holmberg, Johan
Källstrand och Sören Nielsén, 20180705.

Länk till Artikeln

ACTA PSYCHOPATHOLOGICA ISSN 2469-6676, Depressive State and Auditory
Brainstem Response a Tentative Future Method for Diagnosis and
Pharmacological Control of Depression av Jens Holmberg, Johan
Källstrand och Sören Nielsén, 20180705;

http://psychopathology.imedpub.com/depressive-state-and-auditory-brainst...

"Kan man undvika "trial-and-error" metoder för medicinering av
patienter sparar det inte bara pengar, miljö och lidande utan
sannolikt också liv. Tyvärr är det inte självklart vilken
medicinering eller behandling som alltid är bäst utan det blir lite
av en erfarenhetsgissning och att prova sig fram för såväl läkare som
patient. Vi kan läsa nästa dagligen världen över att det efter år av
behandling visat sig vara fel och under tiden har patienter lidigt i
onödan. Detta inte minst inom psykiatrin med ADHD och Depression hög
upp på den listan. Därför ser jag detta som mycket intressant och vi
kommer att fortsätta utvecklingen mot att skapa förutsättningar inte
bara för tester som hjälper i bedömningen av en enskild sjukdomsbild
utan också på effekterna. Det är viktigt för alla parter och då det
idag är mycket svårt att på något annat sätt testa detta ser jag det
som en självklarhet att vi ska när vi nu kan hjälpa till med detta.
Det kommer som alltid med medicinsk teknik ta ett tag då vi måste ha
fler studier och hjälp från läkare och patienter att testa och
utvärdera men det kommer absolut att vara en del av vår framtida
verksamhet som jag ser det.", säger VD Johan Olson, SensoDetect AB
(publ.)

Johan Olson
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 046-15 12 73
e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens
reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga
avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet
är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för
sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är
sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt
laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral
part of setting diagnosis for mental illness

Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping
health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and

cost effectively. This unique offering improves patients' quality of
life and reduces the economic impact on the health care system and
society

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/sensodetect---studie-pa-depre...
http://mb.cision.com/Main/11594/2589867/891609.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.