Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Sensori: Halvårsrapport januari - juni 2018

"Genombrott i Asien ochoch fortsatt global lansering via
distributörer"

Torbjörn Kemper, vd

Styrelsen för Sensori avger halvårsrapport för verksamheten januari -
juni 2018.

· Koncernens nettoomsättning var första halvåret 849 KSEK(817)KSEK
· Rörelseresultat - 5 887 KSEK(-7 312)KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till - 5 909(-7
275)KSEK

· Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 3 982
KSEK(11 293)KSEK

· Resultatet per aktie var -0,45SEK(-0,48)SEK
· Moderbolagets soliditet uppgick vid halvårsskiftet till
98,2%(99,3)

VD har ordet

Genombrott i Asien och fortsatt global lansering via distributörer

2018 är ett viktigt år för Sensori där företaget på allvar går in i en
kommersiell fas med globalt fokus. Året inleddes med publiceringen av
vår placebostudie och har följts av ännu en publicering under
sommaren i International Tinnitus Journal. Detta har skapat stor
internationell uppmärksamhet och har lett till att studierna
presenterats på betydelsefulla medicinska kongresser i Tyskland,
Japan och i Israel. Att presentera våra kliniska studier på
medicinska kongresser är viktigt eftersom vi är pionjärer inom
området tinnitus med en ny produkt som tagit många år att utveckla.
Vår medverkan har starkt bidragit till de avtal som slutits under
våren med distributörer.

Vår affärsmodell bygger på egen onlineförsäljning samt avtal med
lokala distributörer. Onlineförsäljningen har inte riktigt utvecklats
enligt våra förväntningar, däremot har vårt fokus på internationell
distribution fungerat väl och vi har tecknat ett antal viktiga
distributionsavtal, se mer om detta nedan. Det positiva med en
distributörslösning är att vi inte behöver ta kostnader för
marknadsföring och försäljning samt att det ger garanterade
minimivolymer. Däremot så tar registreringsprocessen olika lång tid
beroende på land och världsdel vilket innebär att intäkterna måste få
dröja något. Vi förväntar oss dock stora volymer när Antinitus är
registrerad i respektive land.

Avtalet med Wooridul Pharmaceutical i Sydkorea är ett stort genombrott
för Sensori på den viktiga asiatiska marknaden. Wooridul har en
mycket stark försäljningsorganisation och omsätter nästan en miljard
SEK. Affären gör dem till en stark referenskund för fortsatt
expansion i Asien. Registreringsprocessen är redan påbörjad och
kommer att ta några månader. Jag är väldigt imponerad av deras
professionalitet och de har uttalat att Antinitus kommer att vara en
högt prioriterad lansering de kommande åren.

Under sommaren skrev vi också avtal gällande distribution i Turkiet
och försäljningen förväntas komma igång snabbare än i andra länder.
Första leveransen beräknas ske i början av september.

Att söka och skriva avtal med nya distributörer har fortsatt mycket
stort fokus under andra halvåret 2018. Närmast i tiden ligger att
omvandla ingånget letter of intent (LOI) gällande Kanada till
exklusivt avtal. Eftersom Antinitus redan är registrerad i Kanada så
räknar vi med att försäljningen kommer igång kort efter avtal
slutits. Företaget har också inlett en process för att ta fram en
strategi för den amerikanska marknaden.

Vi inleder också hösten med ett fördjupat samarbete med World Veteran
Federation. WVF har en global täckning i 125 länder och 45 miljoner
krigsveteraner som medlemmar varav många är drabbade av tinnitus.
Tanken är att fördjupa samarbete inom flera områden för att nå denna
viktiga och stora målgrupp.

Parallellt med Asien och Nordamerika pågår också diskussioner med
partners för den europeiska marknaden. Lanseringen för Europa har
dragit ut på tiden eftersom Sensori söker partnerskap med större
företag som kan ta cluster av länder i Europa. Vi hoppas kunna teckna
avtal i Europa under andra halvåret. På grund av rådande
handelssanktioner mot Iran kommer vår handelspartner i UK inte kunna
genomföra registreringen av Antinitus enligt planerad tidsram. Vi
följer utvecklingen kontinuerligt.

Kostnadsoptimeringarna började under första halvåret slå igenom och
rörelsens kostnader minskade med ca 20 procent. Det innebär också att
det negativa resultatet förbättrades med 20 procent. Försäljningen
ökade 5 procent. Likviditeten är något ansträngd och styrelsen ser
kontinuerligt över behov av ny finansiering. Sammantaget kan sägas
att tack vare väl mottagna studier och nya distributionsavtal ser vi
fram emot ett händelserikt andra halvår och vårt mål med positivt
kassaflöde under 2018 kvarstår.

Torbjörn Kemper, vd

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer
hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda
dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett
halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett
unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för
hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB
(publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther &
Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande kl 07.00 onsdagen den 22 augusti 2018. För mer
information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensori/r/halvarsrapport-januari---juni-2018,c...
http://mb.cision.com/Main/15269/2597635/895219.pdf
http://mb.cision.com/Public/15269/2597635/b9aa163e9592432f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.