Du är här

2017-05-18

Sensys Gatso Group AB: Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 18 maj 2017 i
Jönköping.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Ingemar Skogö, Jochem
Garritsen, Katarina Staaf, Pia Hofstedt och Kerstin Sjöstrand som
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman valde Claes Ödman till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har utsett den auktoriserade revisorn
Martin Odqvist till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 175 000
kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 175 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt att
arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen
för lämnad offert.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen
bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om
nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala
antalet utestående aktier i bolaget.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen
bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets
innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga fem procent av
det totala antalet aktier i bolaget.

Jönköping 18 maj 2017
Styrelsen för Sensys Gatso Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj
2017 kl. 17.00.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/arsstamma-i-sensys-gat...
http://mb.cision.com/Main/496/2268802/676740.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.