Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Sensys Gatso Group AB: Delårsrapport Jan-mars 2017

Januari-mars 2017

- Nettoomsättning 70,7 Mkr (164,1)
- Orderingång 68,6 Mkr (27,1)
- Rörelseresultat -17,3 Mkr (-14,4)
- EBITDA -7,6 Mkr (3,4)
- Resultat efter skatt -16,4 Mkr (-19,9)
- Periodens totalresultat -16,4 Mkr (-19,1)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,02 kr (-0,03)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,5 Mkr
(4,2)

VD-KOMMENTAR

År 2017 fick en blandad start. Å ena sidan har vi sett samma
utmaningar som under 2016, med en makroekonomisk miljö som orsakar
störningar i vår verksamhet i Mellanöstern. Å andra sidan är
orderingången mycket starkare än under första kvartalet 2016.

I Mellanöstern har betalningsförmågan bland kunderna i regionen
minskat jämfört med tidigare, vilket har påverkat våra intäkter
negativt. Det är emellertid viktigt att påpeka att vi inte har tappat
några väsentliga affärer och att våra konkurrenter står inför samma
situation. Vidare, som ett resultat av vårt förändringsprogram där vi
minskat vårt rörelsekapital, har vi fått längre ledtider i produktion
vilket haft en negativ effekt på resultatet. En stigande orderingång
jämfört med första kvartalet 2016, stöder oss emellertid i
uppfattningen att en förbättring i den globala situationen kan vara
på gång.

Omsättningen i första kvartalet för de två affärssegmenten uppgick
till 70,7 Mkr (164,1), varav Systemförsäljning svarade för 57,9 Mkr
(147,8) och Operatörstjänster för 12,8 Mkr (16,3). Vid en jämförelse
av första kvartalet 2017 mot samma kvartal 2016 är det viktigt att
observera att den stora skillnaden beror på att 73 Mkr av
omsättningen första kvartalet 2016 är hänförlig till en stor
afrikansk order från 2015. EBITDA var -7,6 Mkr (3,4) och
rörelseresultatet blev -17,3 Mkr (14,4). På den positiva sidan
förbättrades bruttomarginalen för perioden från 26,1 till 35,3
procent.

Orderingången uppgick under kvartalet till 68,6 Mkr (27,1), vilket är
en betydande förbättring jämfört med samma kvartal föregående år.
Under kvartalet har vi mottagit två beställningar från Belgien till
ett värde om totalt 18,6 Mkr avseende trafiksäkerhetssystem i Bryssel
och Flandern, samt beställningar från Sydeuropa värda 25,6 Mkr. Om vi
ser på de fyra senaste kvartalen har vi noterat en ökande trend för
bokade order.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,5 Mkr under
första kvartalet, främst beroende på leveransförseningar. Under
första kvartalet har även förändringsprogrammet slutförts, varvid
omkostnaderna minskade med 5,3 Mkr jämfört med fjärde kvartalet 2016,
vilket haft en positiv effekt på kassaflödet. Som ett resultat av det
negativa kassaflödet under första kvartalet har tillgängliga likvida
medel minskat till 78,3 Mkr jämfört med 85,5 Mkr i det fjärde
kvartalet 2016. Även om vi fortfarande är optimistiska vad gäller
våra framtidsutsikter räknar vi med utmaningar på medellång sikt.
Bolaget kommer att undersöka olika möjligheter att stärka den
finansiella strukturen för att klara av svängningarna i vår
verksamhet, som också orsakas av ovan nämnda makroekonomiska
utmaningar.

Vid slutet av kvartalet meddelade styrelsen att man inlett en process
för att rekrytera en ny verkställande direktör för Sensys Gatso. Det
är ett naturligt steg i bolagets utveckling nu när integrationen
mellan Sensys Traffic och Gatso Beheer är slutförd. Jag kommer att
vara fullt engagerad i min roll som VD till dess att min efterträdare
är på plats.

I det korta perspektivet är det svårt att bedöma när den osäkra
marknadssituationen kommer att förbättras. Vi kommer emellertid att
fortsätta fokusera på vår strategi och är rustade att ta oss an alla
affärsmöjligheter när de uppstår. Medan mitt fokus under det senaste
året främst har varit att skapa ett effektivt Sensys Gatso med utökad
kapacitet, blir en av huvuduppgifterna för min efterträdare att
fokusera på tillväxt. Mot bakgrund av de globala trenderna som gynnar
hållbara lösningar och trafiksäkerhet har behovet av våra system och
tjänster stor potential att öka över tid.

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 17 maj kl. 09.30 presenterar VD Torbjörn Sandberg och
finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en
audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys
hemsida: www.sensysgatso.com alt
http://media.fronto.com/cloud/sensys/170517

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över
telefon; registrera på något av följande två sätt:

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god
tid i förväg via följande länk:
http://emea.directeventreg.com/registration/11342057

Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering
sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid
registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod
(lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.

För att delta i konferensen, slå in koden följt av "#" när du ombes
göra så.

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via
telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:

Sverige: 08-566 194 25
USA: +1 8 669 049 624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31
Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och
vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu
ditt: Konferens-ID: 11342057 eller "Sensys" för att registrera.

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid.

Torbjörn Sandberg, VD
Sensys Gatso Group AB

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste
offentliggöra i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden och/eller
Lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 08.30 den 17 maj 2017.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/delarsrapport-jan-mars...
http://mb.cision.com/Main/496/2267167/675501.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.